Tirdzniecības centru principi

Tirdzniecības centrs

Rīgā Iesniedzējs norāda, ka lielveikalu tīklu un iznomātāju starpā tiek slēgti līgumi, kas lielveikalu tīklam ļauj noteikt, kādiem nomniekiem telpas tirdzniecības centrā tiks iznomātas, vienlaicīgi paredzot iznomātajam lielas sankcijas, ja līguma punkts netiks ievērots.

Top hacker shows us how it's done - Pablos Holman - TEDxMidwest

Pamatojoties uz Konkurences likuma 8. Pamatojoties uz Konkurences likuma Saskaņā ar Konkurences likuma Konkurences padome Deglava ielaRīga, LV Konkurences padomes amatpersonas veica Konkurences likuma 9. Izvērtējot Lietas materiālos esošo informāciju, Konkurences padome: konstatēja: 1.

SIA "Daudznozaru kompānija "Daugava"" pamatdarbība ir piena un maizes ražošana un tirdzniecība specializētajos veikalos. Lai nodrošinātu piekļuvi iespējami plašākam patērētāju lokam, Iesniedzējam ir interese nomāt tirdzniecības platības tirdzniecības centros. Konkrētais tirgus Saskaņā ar Konkurences likuma 1. Saskaņā ar Konkurences likuma 1.

Konkurences padome, definējot konkrēto tirgu, ir ņēmusi vērā Eiropas Komisijas praksi, kas ir noteikusi, ka mazumtirdzniecībā ir pamatoti kā atsevišķu tirgu izdalīt mazumtirdzniecību supermārketu, hipermārketu un zemo cenu veikalu ķēdes, neņemot vērā iepirkšanos mazos, specializētajos veikalos. Konkurences padomes ieskatā attiecībā uz ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecību ir pamatoti noteikt šādu sadalījumu, tomēr attiecībā uz tirdzniecības platību nomas tirgu nav pamatoti neņemt vērā iepirkšanos mazos, specializētos veikalos, jo konkrētais nomas līgums ietekmē to iespējas konkurēt ietekmētajā tirgū.

Nomas līgums bieži vien ietekmēs ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgu, tomēr atsevišķos gadījumos, ņemot vērā katras konkrētās lietas apstākļus, nomas līgumam var būt ietekme arī uz citiem tirgiem, šīs Lietas ietvaros - pārtikas tirdzniecību specializētajos veikalos.

Konkrētās preces tirgus, kurā noslēgta vienošanās 2. Tirdzniecības telpu nomas tirgu tirdzniecības centru principi iedalīt divos lielos segmentos - tirdzniecības platības, kas atrodas tirdzniecības centros, un tirdzniecības platības, kas atrodas ārpus tirdzniecības centriem.

Kas ir tirdzniecības centrs Ekonomikas ministrija skaidro, ka tirdzniecības centrs šī rīkojuma izpratnē ir tirdzniecības ēka, kura iekārtota pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai ar kopējo tirdzniecībai atvēlēto platību vismaz 10 m² vai kurā atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vismaz 10 tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojuma sniedzēji. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, kas atrodas tirdzniecības centros, nav pārtikas veikali, līdz ar to tiem jābūt slēgtiem. Sociālā distancēšanās veikalos Ministru kabineta rīkojumā ietvertās prasības mērķis ir ierobežot cilvēku uzturēšanos publiskās vietās, arī tirdzniecības centros, lai tādējādi mazinātu Covid vīrusa izplatības risku. Komersants papildus var izvēlēties citas svešvalodas; iespēju robežās jāīsteno arī citi pasākumi cilvēku plūsmas ierobežošanai tirdzniecības vietās, kas veicinātu Veselības ministrijas rekomendāciju ievērošanu attiecībā uz Covid vīrusa izplatības ierobežošanu, kā arī jāseko līdzi Ekonomikas ministrijas mājaslapā publicētajām rekomendācijām. Ieteikumi pircējiem Ekonomikas ministrijas mājaslapā ir sagatavoti ieteikumi gan tirgotājiem, gan pircējiem.

Konkurences padome ir secinājusi, ka tirdzniecības telpu iznomāšana ir nošķirama no cita veida telpu, piemēram, biroju telpu un dzīvojamo telpu, iznomāšanas, jo tirdzniecības telpām pēc savas funkcionalitātes liela apmeklētāju plūsma, atbilstošas komunikācijas lielākoties ir jāatbilst kritērijiem, kas nav raksturīgi biroja un dzīvojamajām telpām. Tirdzniecības centrs, apvienojot vairākus nomniekus ar dažāda sortimenta precēm un piedāvājot atpūtas, ēdināšanas un citu pakalpojumu sniegšanu vienkopus, piesaista vairāk patērētāju nekā atsevišķs specializēts veikals.

No Komersants papildus var izvēlēties citas svešvalodas; iespēju robežās jāīsteno arī citi pasākumi cilvēku plūsmas ierobežošanai tirdzniecības vietās, kas veicinātu Veselības ministrijas rekomendāciju ievērošanu attiecībā uz Covid vīrusa izplatības ierobežošanu, kā arī sekojot līdzi Ekonomikas ministrijas mājaslapā publicētajām rekomendācijām. Ieteikumi pircējiem Ekonomikas ministrijas mājaslapā ir sagatavoti ieteikumi gan tirgotājiem, gan pircējiem. Pircējiem speciālisti iesaka: Doties uz veikalu vai aptieku tikai tad, ja jūtaties vesels.

Tas pamatā nodrošina arī ikdienas patēriņa preču lielveikalam, kas ir izvietots tirdzniecības centrā, regulāru un garantētu preču noietu. Esošā prakse telpu nomas tirgū tirdzniecības centros liecina, ka katrā tirdzniecības centrā tiek izvietots viens ikdienas patēriņa preču lielveikals, kas parasti aizņem lielāko daļu vai būtisku daļu no tirdzniecības centra platības.

slaveni cilvēki par binārām opcijām kā nopelnīt lielu naudu dienā

Saskaņā ar Rimi grupas uzņēmumu sniegto informāciju Parasti tirdzniecības centros ir vairāki nomnieki, tomēr tas nav obligāti. Būtu jāņem vērā tādi kritēriji kā platība un vairāku nomnieku esamība tirdzniecības centrā. Nozarē nepastāv viens specifisks definējums, lai klasificētu tirdzniecības vietu kā tirdzniecības centru".

Konkurences padome norāda, ka, lai nekustamais īpašums tiktu uzskatīts par tirdzniecības centru, nav obligāti, lai tam piemistu visas iepriekš uzskaitītās pazīmes.

Visi norādītie faktori veicina lielas gala patērētāju auditorijas piesaisti konkrētajai tirdzniecības vietai, padarot to ērtu ikdienas pirkumu veikšanai un pakalpojumu saņemšanai, nodrošinot gala patērētājiem iespēju vienuviet saņemt dažādus nepieciešamos pakalpojumus un iegādāties dažādas preces.

pārskati par peļņu bitkoinos bināro opciju robots iq opcija

Tāpēc tirdzniecības centri būtiski atšķiras no tirdzniecības vietām, kurās darbību veic viens atsevišķs ikdienas patēriņa preču lielveikals vai, piemēram, sadzīves pakalpojumu sniedzējs.

Ievērojot iepriekš minētos kritērijus, Konkurences padome secina, ka SIA "Marno J" nekustamie īpašumi, kuri atrodas Jēkabpilī Rīgas ielāRīgā Nīcgales ielā tirdzniecības centru principi un Maskavas ielāir tirdzniecības centru principi par tirdzniecības centriem.

Nosakot konkrētās preces tirgu, jāņem vērā tirgus dalībnieku prasības par tirdzniecības centra plānojumu un potenciālā nomnieka tirdzniecības centru principi par tirdzniecības platību lielumu.

Lietā noskaidrots, ka pastāv trīs iespējamie tirdzniecības platību tirdzniecības centros iznomāšanas veidi: - ģenerālnoma: viens nomnieks iznomā visu tirdzniecības centru un pats nodod apakšnomā komerciāli lietojamas tirdzniecības platības, kuras tas neizmanto savām vajadzībām; - tirdzniecības centri, kuros plānojuma dēļ nav iespējams iznomāt tirdzniecības platības virs 20 m2 citiem potenciālajiem tirgus dalībniekiem, tāpēc potenciālie nomnieki ir tādi tirgus dalībnieki, kuriem nav vajadzīga noliktava vai liela tirdzniecības platība, piemēram, bankas automāti, spēļu automāti, ziedu veikali, mobilo telefonu tirgotāji u.

Ņemot vērā iespējamo tirdzniecības platību tirdzniecības centros iznomāšanas veidus un līgumos iekļautā nosacījuma saturu, ierobežojums ir aktuāls tikai tajos tirdzniecības centros, kuros plānojumā ir paredzētas tirdzniecības platības arī citiem potenciālajiem tirgus dalībniekiem.

Apmeklējot tirdzniecības centru, patērētājam ir iespēja ātrāk un ērtāk apmeklēt specializētos pārtikas veikalus un pakalpojumu sniedzējus vienuviet.

Kādi veikali brīvdienās būs pieejami tirdzniecības centros (papildināts) - LV portāls

Ja šie paši veikali atrastos dažādās vietās ārpus tirdzniecības centra, tas patērētājiem prasītu vairāk laika un radītu papildu neērtības un bieži vien arī papildu izdevumus, lai izvēlētos un iegādātos nepieciešamās preces. Attiecīgi, pastāvot izvēles iespējai apmeklēt tirdzniecības centrā esošos veikalus vai ārpus tirdzniecības centra dažādās vietās izvietotus specializētos pārtikas veikalus, patērētājs, visticamāk, izvēlētos tirdzniecības centru.

Tādējādi šāds dalījums pamatā ir saistāms ar to, ka tirdzniecības centri nodrošina plašāku un universālu patērētāja vajadzību interešu apmierināšanu vienuviet un nodrošina lielāku potenciālo klientu plūsmu.

Līdz ar to specializētajiem pārtikas preču piemēram, gaļas, piena, tirdzniecības centru principi veikaliem ir būtiska interese atrasties tirdzniecības centros, kur tie ir ērti sasniedzami patērētājiem. Šī iemesla dēļ specializētajiem pārtikas veikaliem ir nozīmīgi atrasties tirdzniecības centrā iespējami kā strādāt mazāk un nopelnīt labu naudu ikdienas patēriņa preču lielveikalam un tie ir ieinteresēti nomāt tieši šādas tuvumā esošas tirdzniecības platības, tirdzniecības centru principi konkrētajā preču segmentā konkurētu ar ikdienas patēriņa preču lielveikalu.

tirdzniecības robots darbā labākās vietnes par binārajām opcijām

Tirdzniecības centros enkurnomnieks parasti ir ikdienas patēriņa preču lielveikals, kura pamatsortimetu veido pārtikas preces. Konkurences padome secina, ka ikdienas patēriņa preču mazumtirgotājiem, kā arī jebkuram citam specializētajam pārtikas veikalam, kas tieši apkalpo gala patērētāju, ir iespēja piesaistīt vairāk klientu, ja tas savu darbību - klientu apkalpošanu - veic tirdzniecības centrā, jo to ietekmē patērētāju iepirkšanās paradumi, konkrēti, patērētāji pārsvarā dod priekšroku iepirkties tirdzniecības centros nevis atsevišķās tirdzniecības vietās.

Ņemot vērā visus šajā punktā minētos apstākļus, Konkurences padomes ieskatā no pieprasījuma puses nepastāv efektīvas aizvietojamības iespēja starp tirdzniecības platību nomu tirdzniecības centrā un tirdzniecības platību nomu ārpus tirdzniecības centra.

Jāņem vērā, ka no pieprasījuma puses, t. No piedāvājuma puses jāņem vērā, ka iznomātājs parasti ir tirdzniecības centra īpašnieks, kas nozīmē, ka tirdzniecības centra telpas ir paredzētas un piemērotas tirdzniecības centru principi veida komercdarbības veikšanai un nevar tikt līdzvērtīgi izmantotas citam nolūkam.

Kādi veikali brīvdienās būs pieejami tirdzniecības centros (papildināts)

Tāpēc Konkurences padomes ieskatā, definējot konkrētas preces tirgu, ir vienlīdz svarīgi izvērtēt gan pieprasījuma puses, gan piedāvājuma puses aizvietojamības iespējas, tomēr par izšķirošo tiek uzskatītas pieprasījuma puses aizvietojamības iespējas, ņemot vēra Lietas būtību. Ievērojot iepriekš minēto, Lietas ietvaros saskaņā ar Konkurences likuma 1. Konkrētais ģeogrāfiskais tirgus Konkurences padome, nosakot konkrēto ģeogrāfisko tirgu, ir vērtējusi tirdzniecības centru ģeogrāfisko novietojumu un tā nozīmi, jo ģeogrāfiskais novietojums norāda ne vien uz teritoriju, kurā attiecīgie tirgus dalībnieki ir iesaistīti pakalpojumu sniegšanā, bet arī uz apstākļiem, kas ir pietiekami līdzīgi visiem tajā esošajiem tirgus dalībniekiem, tāpēc šī teritorija ir nošķirama no pārējām teritorijām.

Lielākoties centru apsaimniekotāji novērojuši vidējā pirkuma pieaugumu, kas arī apstiprina iedzīvotāju spēju tērēt vairāk. Par to liecina straujais pieaugums mājas preču un elektronikas preču kategorijā. Reģioni atpaliek Lielākie Latvijas tirdzniecības centri ir koncentrēti galvaspilsētā, kas objektīvi sakrīt gan ar iedzīvotāju daudzumu, gan ar augstāku maksātspēju, zemāku bezdarba līmeni utt.

Vienlaicīgi SIA "SMI Liepāja" norādīja, ka no konkurences viedokļa tirdzniecības centri, kuri tirdzniecības centru principi dažādās pilsētās, savā starpā nekonkurē un nav savstarpēji aizvietojami. Konkurences padome jau iepriekš ir atzinusi, ka patērētāju rīcību, iegādājoties ikdienā nepieciešamās preces, nosaka tirdzniecības vietas pieejamības ērtums un tuvums, jo preču iegāde notiek tajās vietās, kur norisinās patērētāju galvenās aktivitātes dzīvesvietas, darbavietas tuvums.

Konkurences padome uzskata, ka tirdzniecības centra lielums ir tieši saistīts ātri nopelnīt naudu par sīkumiem konkrētā ģeogrāfiskā tirgus robežām, t.

Konkrētā ģeogrāfiskā teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem pastāv izvēles iespējas, piemēram, pa kuru maģistrāli nokļūt dzīves vai darba vietā šajā iepriekšminētajā teritorijā, kas līdz ar to veido iespēju izvēlēties, kur iepirkties - citā ģeogrāfiskajā teritorijā vai minētajā konkrētajā ģeogrāfiskajā teritorijā.

Tādējādi noteiktā ģeogrāfiskā teritorijā harta ar iespēju tikt noteikti daudzi lokālie tirgi pilsētas, novadu centri, apkaime u. Vienlaicīgi ģeogrāfiskā teritorija var būt arī lielāka, ja lokālie tirgi savstarpēji savienojas vai pārklājas, tādējādi aptverot lielāku teritoriju reģionālā vai nacionālā mērogā.

Jāņem vērā, ka arī ikdienas tirdzniecības centru principi preču lielveikali tiek stratēģiski izvietoti tā, lai aptvertu lokālos pircējus dažādās pilsētas daļās, tāpēc Konkurences padomes ieskatā gan specializētais pārtikas preču veikals, gan ikdienas patēriņa preču lielveikals vēlas aptvert analoģisku teritoriju, t.

Pētījums: jaunu tirdzniecības centru būvniecībā Rīgā iestājusies pauze

Lietas ietvaros Konkurences padome vērtēja visus Rimi grupas uzņēmumu līgumus, kuros ir konstatēts ierobežojošais līguma punkts. Tādējādi ģeogrāfiskais tirgus var tikt sašaurināts līdz vienai administratīvajai teritorijai vai pat vēl šaurāk, vienlaicīgi jāņem vērā, ka noteikt konkrēto ģeogrāfisko tirgu šaurāku par vienu administratīvo teritoriju šobrīd nav lietderīgi.

Konkurences padomes ieskatā tirdzniecības centrs visvairāk piesaista patērētājus no teritorijām, no kurām šis tirdzniecības centrs ir viegli sasniedzams. Vairākās Eiropas Komisijas lietās12 par viegli sasniedzamu norādīts attālums minūšu brauciena ietvaros. Šāda prakse ņemta vērā arī iepriekšējos Konkurences padomes lēmumos, lai noteiktu konkrētās preces tirgus ģeogrāfiskās robežas Konkurences padomes ieskatā konkrētais tirdzniecības centrs var piesaistīt patērētājus pamatā no Jēkabpils un apkārt tai esošajiem novadiem; 2 Rīgā, Nīcgales ielā

raksti