Opciju izplatīšanas funkcija

Lietotnes cenu iestatīšana

Saprast izplatīšanas kanālu nozīmīgumu un funkcijas; 2.

opciju izplatīšanas funkcija

Izzināt, kā izvēlēties labākos izplatīšanas kanālus produktiem; 3. Izprast, ka izplatīšanas kanālu principi izmantojami gan vietējos, gan ārzemju tirgos.

opciju izplatīšanas funkcija

Izplatīšanas kanālu izvēlei ir būtiska loma visos citos mārketinga lēmumos, tādēļ tai jābūt integrētai globālajā mārketinga plānā, nodrošinot koncentrēšanos uz mērķa tirgiem. Izplatīšanas kanāliem jābūt elastīgiem, lai uzņēmumam būtu iespēja reaģēt uz izmaiņām tirgū un jaunām iespējām.

opciju izplatīšanas funkcija

Ražotājiem ir vairākas alternatīvas tirgus sasniegšanai- ražotāji var pārdod preci tieši vai lietot vienu, divus, trīs kanālu līmeņus. Lielākā daļa ražotāju nepārdod savu produkciju tieši gala patērētājiem.

opciju izplatīšanas funkcija

Starp ražotāju un gala opciju izplatīšanas funkcija parasti ir vairāki starpnieki, kas izpilda vairākas funkcijas- apstrādā informāciju, virza produktu tirgū, plāno finanses, novērtē riskus, izplata preces, kā arī veic maksājumus. Lai izvēlētos, kādu izplatīšanas kanālu lietot, ir svarīgi noteikt izplatīšanas mērķus, apskatīt pircēju vajadzības un vēlmes, kā arī iespējamos alternatīvos mārketinga kanālus.

opciju izplatīšanas funkcija

Tomēr pastāv arī vairāki faktori, kas ietekmē šos lēmumus un iespaido iespējamās alternatīvas, piemēram, tipi un kanālos iesaistīto starpnieku skaits.

raksti