Ieņēmumi no Bitcoin pārskatiem, Atsauksmes

Kriptovalūtas | Valsts ieņēmumu dienests

ieņēmumi no Bitcoin pārskatiem Bitcoin roboti peļņai

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no virtuālās valūtas pārdošanas ienākuma Valsts ieņēmumu dienesta informatīvais materiāls no Virtuālā valūta ir vērtības digitālais atspoguļojums, kas var būt digitāli nosūtīts, glabāts vai tirgots un funkcionēt kā apmaiņas līdzeklis, bet nav atzīts par likumīgu maksāšanas līdzekli, nav uzskatāms par banknoti un monētu, bezskaidru naudu un elektronisko naudu, kā arī nav monetārā vērtība, kura uzkrāta maksājuma instrumentā, kas tiek izmantots Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā minētajos gadījumos.

Ja fiziskā persona atsavina virtuālo valūtu saimnieciskās darbības ietvaros vai ģenerē virtuālo valūtu, šāds ienākums tiek klasificēts kā ienākums no saimnieciskās darbības un ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli turpmāk — nodoklis ieņēmumi no Bitcoin pārskatiem saimnieciskās darbības.

Bitcoin Peļņa Un Taes

Citos gadījumos šīs ienākums ir kvalificējams kā ienākums no virtuālās valūtas pārdošanas ir ar nodokli apliekams ienākums kā ienākums no kapitāla pieauguma. Kapitāla pieaugumu no virtuālās valūtas nosaka, no virtuālās valūtas atsavināšanas cenas atņemot sākotnējo iegādes vērtību. Ja nav iespējams noteikt virtuālās valūtas sākotnējo iegādes vērtību, par tā iegādes vērtību uzskata 0. Par virtuālās valūtas pārdošanas atsavināšanas cenu uzskata naudas vai naturālā izteiksmē saņemto samaksu.

ieņēmumi no Bitcoin pārskatiem naudas pelnīšanas noslēpums uz moon btcon

Savukārt par virtuālās valūtas iegādes vērtību uzskata vērtību, par kādu nodokļa maksātājs iegādājies virtuālo valūtu. Savukārt kā kapitāla aktīvam tās iegādes vērtībā tiek iekļauti arī izdevumi, kas saistīti ar tā iegūšanu: valsts nodeva par darījuma noformēšanu, valsts nodeva lietā par apstiprināšanu mantojuma tiesībās vai lietā par pēdējās gribas rīkojuma akta vai mantojuma līguma stāšanos likumīgā spēkā, komisijas nauda un citi līdzīgi izdevumi.

ieņēmumi no Bitcoin pārskatiem žetonu veidi

Kapitāla aktīva iegādes vērtībā tiek iekļauti arī samaksātie procentu maksājumi par kredītu šā kapitāla aktīva iegādei, ja dokumentāri apliecināta informācija ļauj identificēt kredīta un virtuālās valūtas iegādes saistību. Virtuālo valūtu sauc arī par kriptovalūtu, turklāt katrai no tām ir savs nosaukums piemēram, Bitcoin, Ethereum, Litecoin.

Bitcoin peļņa aprēķ. Bitcoin Rentabilitātes Kalkulators Ar Grūtībām

Ar nodokli apliek ,67 euro —Ienākumu no kapitāla, kura nominālvērtība izteikta ārvalstu valūtā, novērtē euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu tās dienas sākumā, kad ienākums no kapitāla aprēķināts. Ja kriptovalūtas iegādes dokuments maksājuma uzdevums nav saglabājies, nodokli maksā no euro, neņemot vērā tā iegādes vērtību.

ieņēmumi no Bitcoin pārskatiem delta aprēķināšanas iespēja

Ja virtuālā valūta iegūta mantojuma ceļā, par tās iegādes vērtību uzskata attiecīgi mantojuma masā ietilpstošās norādītās konkrētās virtuālās valūtas vērtību. Ja virtuālā valūta iegūta uz dāvinājuma līguma pamata, par tās iegādes vērtību uzskata attiecīgi dāvinājuma līgumā norādītās konkrētās virtuālās valūtas vērtību, kas nav lielāka par virtuālās valūtas atsavināšanas cenu. Ar nodokli apliekamais ienākums ir euro — Ar nodokli apliekamais ienākums ir euro.

Vai šāds peļņas sadalījums ir korekts? Un kā to atspoguļot UIN deklarācijā? Par plānotajām izmaiņām kases aparātos un blokķēžu tehnoloģiju ieviešanu 0.

Mantojuma apliecībā norādīta šīs kriptovalūtas vērtība — euro. Kriptovalūtas pārdošanas rezultātā nav gūts ienākums — kriptovalūta pārdota ar euro — zaudējumiem, ar nodokli apliekamais ienākums neveidojas.

ieņēmumi no Bitcoin pārskatiem kā nopelnīt naudu papildus pamatdarbam

Fiziskā persona — Latvijas rezidents — par ienākumu no virtuālās valūtas atsavināšanas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā turpmāk — VID deklarāciju par ienākumu no kapitāla pieauguma atkarībā no ceturksnī gūto ienākumu apmēra: līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam, ja kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem ceturksnī pārsniedz euro; līdz taksācijas gadam sekojošā gada Nerezidentam nav pienākums iesniegt VID deklarāciju par ienākumu no kapitāla pieauguma vai gada ienākumu deklarāciju, ja ienākuma izmaksātājs ienākuma izmaksas brīdī ir ieturējis nodokli.

Deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma veidlapas paraugu apstiprina un tās aizpildīšanas kārtību nosaka Ministru kabineta Deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma noteikumu Nr. Virtuālās valūtas maiņas darījuma rezultātā, ja viena virtuālā valūta tiek samainīta pret otru, kad abām ir pieaugusi vērtība no pirmās virtuālās valūtas pirkšanas brīža, nodokļa maksāšanas pienākumu atliek līdz brīdim, kamēr maiņas rezultātā iegūtā virtuālā valūta tiks pārvērsta euro vai citā valūtā.

Tādējādi par ieņēmumi no Bitcoin pārskatiem gūšanas dienu ienākumam no virtuālās valūtas pārdošanas uzskata dienu, kad maksātājs saņem naudu vai citas lietas. Līdz nākamā gada Kriptovalūta Bitcoin Cash nopirkta par euro, pārdota par euro.

raksti