Emitenta opcijas nominālvērtība

emitenta opcijas nominālvērtība
  • Kur ātri nopelnīt naudu 2 miljoni
  • Kuru demo kontu izvēlēties
  • - Где сейчас находится.
  • ceramicartaward.com Enciklopēdijas - Vērtspapīru darījumu vārdnīca. Meklēšanas rezultāti
  • Biržas noslēpumu opcijas tomsett michael

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos Apstiprināti Rīgas Fondu biržas padomes sēdē Noteikumu piemērošana 1.

emitenta opcijas nominālvērtība

Noteikumos lietotie termini 2. Birža un regulētais tirgus 2.

Obligāciju raksturojums[ labot šo sadaļu labot pirmkodu ] Uzņēmējdarbībā atkarībā no vairākiem faktoriem var tikt pielietotas atšķirīgas finansējuma struktūras. Gandrīz vienmēr uzņēmumam ir pamatkapitāls, ko ieguldījuši aktīvie akcionāri, t.

Birža ir kapitālsabiedrība, kas organizē regulēto tirgu. Regulētais tirgus ir organizatorisku, juridisku un tehnisku pasākumu kopums, kas padara iespējamu atklātu un regulāru finanšu instrumentu darījumu slēgšanu.

emitenta opcijas nominālvērtība

Birža izstrādā un piemēro šos Noteikumus, lai nodrošinātu regulētu un atklātu finanšu instrumentu tirgu, ievērojot ieguldītāju interešu aizsardzību. Tirgus vērtība jeb kapitalizācija tiek noteikta, reizinot emitenta visu akciju skaitu ar šo akciju cenu.

Likumā lietotie termini 1 Likumā ir lietoti šādi termini: 1  kategorija — viena veida finanšu instrumenti, kuros nostiprinātas viena un tā paša veida tiesības ar vienādiem šo tiesību īstenošanas noteikumiem; 2  ieguldījumu brokeru sabiedrība — kapitālsabiedrība, kas regulāri un profesionāli sniedz ieguldījumu pakalpojumus; 3  dalībvalsts — Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts; 4  izcelsmes dalībvalsts — dalībvalsts saskaņā ar šā likuma 3.

Biržas saraksti ir Biržas organizētie finanšu instrumentu regulētie tirgi, kuriem ir noteiktas vienotas prasības emitentiem un finanšu emitenta opcijas nominālvērtība, kuri tiek iekļauti un tirgoti attiecīgajā regulētajā tirgū. Kotētie finanšu instrumenti 2.

Satura rādītājs

Kotētie finanšu instrumenti ir finanšu instrumenti, kas ir iekļauti Biržas sarakstos un ar kuriem notiek tirdzniecība Biržas sarakstos.

Kotēto finanšu instrumentu emitentiem ir pienākums ievērot šo Noteikumu prasības visu tā emitēto finanšu instrumentu kotēšanās laiku. Biržas sarakstos iekļaujamie finanšu instrumenti 2. Biržas sarakstos var iekļaut šādus finanšu instrumentus turpmāk arī — vērtspapīri : 1 akcijas vai tām pielīdzināmus vērtspapīrus, kas nodrošina līdzdalību komercsabiedrības kapitālā; 2 obligācijas un citus parāda vērtspapīrus tajā skaitā ķīlu zīmes, parādzīmes, īstermiņa un ilgtermiņa obligācijas un citus vērtspapīrus, kuri apliecina īpašnieka tiesības saņemt vērtspapīra nominālvērtību un procentu maksājumus ; 3 citus tirgojamus vērtspapīrus, kuros nostiprinātas tiesības iegādāties 1.

Finanšu instrumentu emitents Finanšu instrumentu emitents turpmāk — Emitents ir persona, kuras emitētie finanšu instrumenti ir iekļauti kādā no Biržas sarakstiem.

emitenta opcijas nominālvērtība

Emitentam jābūt reģistrētam, un tā darbībām jāatbilst Emitentam piemērojamo tiesību aktu kopumam, Emitenta statūtiem un šiem Noteikumiem. Regulētā tirgus dalībnieku pienākumi Personām, kuras darbojas Biržas regulētajā tirgū ir pienākums savā darbībā ievērot FITL, šos un citus Biržas noteikumus, Biržas valdes apstiprinātās kārtības un rekomendācijas, kā arī savā darbībā vadīties reāli projekti, lai nopelnītu naudu internetā regulētā tirgus labās prakses un ētikas principiem.

Noteikumu pieņemšana un piemērošana 3.

  1. Zaudējis spēku - Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos
  2. Bultiņas bināro opciju indikators

Noteikumi un grozījumi tajos 3. Noteikumus un grozījumus tajos izstrādā Birža. Noteikumi un grozījumi tajos pirms to apstiprināšanas tiek iesniegti Finanšu un kapitāla tirgus komisijai turpmāk — FKTK atzinuma sniegšanai.

emitenta opcijas nominālvērtība

Noteikumus apstiprina Biržas padome. Noteikumi un grozījumi tajos stājas spēkā FITL noteiktajā kārtībā. Noteikumus un grozījumus tajos Birža emitenta opcijas nominālvērtība vienu dienu pirms to spēkā stāšanās ievieto savā mājaslapā internetā.

Vispārējie jautājumi 6.

Biržas valdei ir tiesības izstrādāt un apstiprināt dokumentus, kuros ir sniegtas rekomendācijas vai ieteikumi, detalizēti aprakstīta kārtība atsevišķu šajos Noteikumos noteikto vispārīgo noteikumu piemērošanai un izpildei.

Vienlīdzīga attieksme 3. Šos Noteikumus un Biržas pakalpojumu maksas piemēro vienlīdzīgi visiem Emitentiem un personām, kas ir iesniegušas Kotēšanas pieteikumu. Biržas padomei ir tiesības piemērot izņēmumus šajos Noteikumos minētajos gadījumos. Informācijas atklāšana un izmantošana.

raksti