Dzimuma variants.

dzimuma variants

SAISTĪTI RAKSTI

Bet nesen parādījās vēl trešais bieds — Stambulas konvencija. Tā kļuva par spēku, kas mobilizēja gan baznīcas varu, gan noteiktu politisko spēku pārstāvjus, gan daudzas īpatnējas personības. Ir skaidrs, ka līdz vēlēšanām konvencija gulēs plauktā.

Tomēr tā gluži kā akmens, iemests mūsu vietējā dīķī, turpina izsaukt viļņošanos visdažādākajos prātos. Un šoreiz es nostāšos pretējā pusē, norādot uz jaunas frontes iespējamību. Tātad centrs, kurā sākas danči ap konvenciju, atrodas tās 3. Katrā sabiedrībā dzīvo vīrieši un sievietes, un katrā sabiedrībā ir dzimuma variants uzvedības modeļi katram dzimumam, arī Latvijā.

Pat būšanu par priesteri var uzskatīt par sociālā dzimuma paveidu. Konvencijas angļu valodas variantā "dzimte" vai "sociālais dzimums" tiek saukts par "gender".

LKR televīzija

Un, lūk, konvencijas pretinieku izpratnē aiz šī jēdziena slēpjas dažādas briesmīgas lietas: šis "genders" apšaubīs bioloģisko dzimumu un veicinās homoseksuālas laulības, tajā skaitā baznīcā. Lai nepieļautu tādas briesmas un jēdziena "gender" ieviešanu Latvijas valsts juridiskajos dokumentos, katoļu baznīcas galva apmeklēja konkrētus politiķus, lai pastāstītu tiem par gaidāmo apdraudējumu un tā novēršanas nepieciešamību. Katoļu bīskapa tikšanās ar politiķiem kļuva par katalizatoru šī gada diskusijām par konvenciju un ar to saistītajām lietām.

Bet jēdziens "gender" jau pirms kāda laika tika "ievazāts" Latvijas juridiskajos dokumentos, un par tā ieviešanu Eiropas Savienības priekšā jau atskaitījās kāda ar Stambulas konvenciju karojoša ministra ministrija. Jēdzienu "gender", turklāt ar dažādām modifikācijām, Tieslietu ministrija ieviesa Dzimuma variants juridiskajos dokumentus ar tā saucamās "Cietušo atbalsta direktīvas" palīdzību.

ar ko pifi pelna naudu

Tieši šī direktīva ir īstais Trojas zirgs mūsmāju genderistiem [1]. Stambulas konvencija nav Trojas zirgs, jo par Trojas zirgu sauc nezināmas briesmas.

kā nopelnīt naudu par turbo opcijām

Lūk, es padaru tās redzamas. Konvencija ir Eiropas Padomes dokuments, bet direktīva ir Eiropas Savienības dokuments. Direktīva ir vairāk saistoša nekā konvencija: konvencija demonstrē valsts labo gribu un vienlaikus stimulē vietējos ierēdņus un politiķus, no kuriem tiek prasīta ne tikai runāšana, bet arī darīšana.

Levita vārdiem runājotkonvencija ir "pārāk vājš instruments". Savukārt direktīva ir jāiestrādā nacionālajos normatīvajos dzimuma variants noteiktā termiņā, kuru definē direktīva.

Sākumā bija vārds, un vārds bija dzimte

Neiedziļināsimies, vai "victims" "upuri" angļu variantā un "cietušie" Latvijas variantā ir viens un tas pats. Bez šaubām, Latvijā ir pietiekami daudz cilvēku, kas cieš no noziegumiem, bet viņi nav oficiāli atzīti par cietušajiem, jo neuzticas tiesībsargājošajām institūcijām un nevēršas pie tām pēc palīdzības.

  • Beļģijā plānots iekļaut dzimšanas apliecībās "trešo dzimumu"
  • Халохот быстро убедился, что обстоятельства, она почувствовала боль глаза вверх, на Гиральду.

Direktīva nav šaurs instruments, un ar cietušajiem netiek saprastas tikai personas, kuras tiek atzītas par cietušajiem kriminālprocesa ietvaros. Direktīva, piemēram, paredzēja, ka ir nepieciešams ieviest tālruni cietušajiem [2]. Nu, lūk, "Cietušo atbalsta direktīvas" devītajā punktā, starp dažādām "rasēm" un "ādas krasām" atrodas briesmīgi jēdzieni, kas grauj mūsu sabiedrību.

Vispirms parādās jēdziens "dzimums".

nopirkta iespēja nopirkt pēc 90 dienām

Dzimums nav dzimte, tādēļ var šķist, ka ar to nav problēmu. Viltīgie ierēdņi direktīvas dzimuma variants angļu "gender" ierakstīja latviešu mēlē kā "dzimums", bet tas ir "gender", tātad "sociālais dzimums". Direktīvā tajā vietā nav rakstīts vārds "sex".

Sieviešu un vīriešu vienlīdzība darba jautājumos Novērst seksuālu uzmākšanos un diskrimināciju, aizsargāt upurus, aizstāvēt sieviešu tiesības uz grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu un vīriešu tiesības uz bērna tēva atvaļinājumu -  tie ir daži no sasniegumiem, ko ietver jaunā direktīva par vienlīdzīgu attieksmi pret abu dzimumu pārstāvjiem. Neskatoties uz to, ka  Eiropas Savienība, ņemot vērā sieviešu un vīriešu lomu mūsdienu sabiedrībā un ģimenē, ir veikusi pasākumus vairāku diskriminācijas veidu apkarošanai, joprojām ir daudz darāmā, lai sasniegtu vienlīdzību atalgojuma ziņā. Kad Jauno direktīvu iesniedza koplēmuma procedūrai, un Parlamentam bija iespējas ietekmēt tās saturu.

Lūk, ko raidījumā "Kultūršoks" par Stambulas konvenciju dzimuma variants katoļu bīskaps: "Tomēr ir iestrādāta tēze par bioloģiskā dzimuma atdalīšanu no sociālā dzimuma jeb dzimtes, tātad "sex" no "gender" vai "gender" angļu valodā, un tas paver iespēju implementēt un uzspiest Latvijai ideoloģiju, kura ir pretrunā ar mūsu Satversmi un mūsu Civillikumu".

Es patiešām nezinu, kur konvencijā atrodas un kā izskatās tēze, kas atdala bioloģisko dzimumu no sociālā.

Bet "Cietušo atbalsta direktīvā" bioloģiskais dzimums vispār tiek noliegts, tur tāda nav. Pārtulkojot "gender" kā "dzimumu", tiek pausts uzskats, ka bioloģiskā dzimuma variants nav, ir tikai "gender", un Tieslietu ministrija uzskata sociālo dzimumu par primāro vai vienīgo.

Un caur šo "Cietušo atbalsta direktīvu" tiek pavērta iespēja implementēt svešu ideoloģiju, vēl vairāk: tas jau notiek.

Vašingtonas štatā oficiāli atzīst “trešo dzimumu”

Tālāk direktīvā ir vēl briesmīgākas lietas: "dzimuma izpausme gender expression " un "dzimumidentitāte" "gender identity" ". Un tad viens no visprasmīgākajiem terminoloģijas slēpšanas veidiem: "dzimumorientācija". Tas ir angļu "sexual orientation". Dzimumorientācija ir termina "seksuālā orientācija" latviskojums. Skaidrs, šie genderi un dzimumorientācijas taisnā ceļā ved uz viendzimuma laulībām.

Ja es būtu kādas asociācijas pārstāvis, man kļūtu slikti.

Zemsvītras piezīmes

Šeit ir vesels kokteilis: identitātes, orientācijas un vēl kaut kādas izpausmes. Patiešām, var parādīties problēma, ar kuru baidās saskarties katoļu priesteri: ko darīt, ja atbilstoši "Cietušo atbalsta direktīvai" pie viņiem atnāks kāds dzimumorientēts cietušais, kuram ir dzimuma izpausme, un gribēs, lai viņu salaulā baznīcā. Ko darīt šim priesterim, lai viņš pats nekļūtu par cietušo?

RĪGA, Beļģijas valdība plāno grozīt dzimumpiederības reģistrācijas procedūru dzimšanas apliecībās un ailē "dzimums" pievienot līdztekus vīriešu M un sieviešu F dzimumam trešo variantu — X, vēsta RIA Novostiatsaucoties uz izdevumu The Bulletin.

Vai viss nav pagalam? Kur atradās katoļu baznīcas bīskaps, kristīgie skolotāji, rudzīši, rasnači, patriarhāta sargātājas un asociācijas locekļi, kad tas notika? Vai pirms trīs gadiem tie nemācēja lasīt?

raksti