Bitcoin kabinets

bitcoin kabinets

bitcoin kabinets

FM ziņojumā pauž, ka, pamatojoties uz pašlaik pieejamo informāciju, virtuālās valūtas šobrīd neveido sistēmiskus riskus Latvijas maksājumu sistēmai un finanšu stabilitātei. Precīzi dati par virtuālo valūtu izmantošanu Eiropas Savienības iedzīvotāju vidū nav pieejami. Tomēr bitcoin kabinets valūtu maiņas platformu aktivitātes apsekojuma dati ļauj novērtēt, ka virtuālo valūtu izmantošanas apjomi Eiropā un īpaši Latvijā ir nebūtiski, salīdzinot ar maksājumu skaitu un apjomu bitcoin kabinets valūtā.

Dažās trešās pasaules valstīs ir vērojami mēģinājumi izolēt virtuālo valūtu jomu no tradicionālās finanšu jomas, aizliedzot iegādāties virtuālo valūtu, izmantojot bezskaidro naudu, piemēram, ar norēķinu kartēm.

bitcoin kabinets

Tas var stimulēt dažādu necaurspīdīgu e-komercijas shēmu rašanos, lai šos ierobežojumus apietu. Rietumeiropas valstis šobrīd neplāno aizliegt virtuālo valūtu izmantošanu un seko līdzi attīstības tendencēm šajā jomā.

bitcoin kabinets

Papildus jāņem vērā, ka virtuālo valūtu fenomenam ir globāls mērogs, bāzēts interneta vidē, tādējādi efektīvām darbībām informācijas marķieris pretreakcijām ir nepieciešama gan efektīva katras valsts individuālā, gan arī globāla, kā minimums G20 kopīga pieeja. Šā gada martā G20 finanšu ministru un centrālo banku prezidentu sanāksmes laikā tika panākta vienošanās turpināt uzraudzīt virtuālo valūtu industrijas attīstību, vienlaikus nolemjot pie konkrētiem ar regulējumu saistītiem lēmumiem atgriezties vēlākā posmā.

Juris Janums Kriptovalūtas konfiskācijas krimināltiesiskie aspekti Ar Taču, iekams aplūkot minētos problēmjautājumus, būtu jāsaprot, kas ir kriptovalūta un kas ir blokķēde. Tā «kriptovalūta ir prece ar noteiktu vērtību, kas vienlaikus ir arī maiņas līdzeklis, kas ar kriptogrāfijas metodēm šifrētā veidā pastāv blokķēdē datorsistēmu atmiņā.

Neskatoties uz to, ka pirmās, Šobrīd Bitcoin un virkne citu virtuālo valūtu kļuvušas par augsta riska spekulāciju objektu, kuru izmanto vieglas peļņas tīkotāji, tostarp daudzi nepieredzējuši investori ar gaidām par pastāvīgu virtuālās valūtas vērtības pieaugumu. Šādas gaidas nav pamatotas, jo virtuālajām valūtām nav materiāla seguma.

Mākoņu kriptovalūtas iegūšana

Vienlaikus jāņem vērā, ka ar virtuālo valūtu nevar sniegt maksājumu un elektroniskās naudas pakalpojumus. Šie maksājumi netiek aizsargāti un regulēti ar vienotām Eiropas Savienības prasībām maksājumu jomā.

TIESĪBU AKTI Par darījumiem ar virtuālo valūtu bitcoin un nodokļiem Virtuālo valūtu arvien biežāk var izmantot kā maksāšanas līdzekli, lai norēķinātos par precēm un pakalpojumiem mazumtirdzniecībā, restorānos un izklaides vietās. Par šiem darījumiem bieži netiek iekasēta komisijas maksa, un tajos nav iesaistītas bankas. LV portāla infografika Virtuālās valūtas bitcoin apskatos un vērtējumos Eiropas un Latvijas finanšu iestādes īpaši norāda uz riskiem patērētājiem, vienlaikus atzīstot, ka pašreiz šādiem darījumiem nav noteikts īpašs regulējums. Internetā atrodamos rakstus nereti ilustrē bitcoin automāti, kādu Latvijā vēl nav, taču jau ir radusies interese par to uzstādīšanu.

Papildus arī valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu līdzekļus aizliegts ieguldīt virtuālās valūtās. FM uzskata, ka bitcoin kabinets tehnoloģijas izmantošanas un attīstības veicināšanai ir būtiski iegūt konsekventu redzējumu un valsts stratēģiju.

bitcoin kabinets

Tāpat ir progresīvi jāveido specializēts ietvars, uz kura pamata blokķēdē reģistrētie darījumi tiktu atzīti par leģitīmiem. Jāstimulē IT uzņēmumu izstrādes šajā jomā, tomēr vienlaikus jāmazina iestāžu un banku bieži vien nekorekta šī IT virziena sasaiste ar virtuālajām valūtām un nepamatota ierobežošana.

bitcoin kabinets

Lai izvērtētu tehnoloģijas potenciālu uzlabot valsts pārvaldes pakalpojumu efektivitāti un drošību, ir nepieciešams veicināt tehnoloģijas izmantošanu privātajā sektorā, identificēt barjeras un sagatavot priekšlikumus pasākumiem tehnoloģijas atbalstam, kā arī izveidot ekspertu darba grupu Ekonomikas ministrijas vadībā.

Darba grupas viens no uzdevumiem būtu padziļināti izvērtēt iepriekšminētos jautājumus un sagatavot priekšlikumus efektīvai un drošai tehnoloģijas izmantošanai valsts pārvaldē un privātajā sektorā.

ALERT!!🚨BITCOIN EXPLOSIVE MOVE!! ETHEREUM \u0026 XRP BREAKOUT EXPECTED!! LIBRA LICKS OFF ALTCOIN RALLY!!!

Informatīvajā ziņojumā bitcoin kabinets paredzēts, ka, lai nodrošinātu lielāku noteiktību un caurskatāmību finanšu pakalpojumu regulējuma, nodokļu, grāmatvedības un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā Finanšu un kapitāla tirgus komisijai FKTK būtu jāizstrādā vadlīnijas skaidrojumu par esošo finanšu tirgus jomu regulējošo normatīvo aktu attiecināšanu uz sākotnējo virtuālo valūtu piedāvājumu, kā arī Valsts ieņēmumu dienestam jāizstrādā vadlīnijas par nodokļu un grāmatvedības normatīvā regulējuma piemērošanu virtuālās valūtas pakalpojumu sniedzējiem un sākotnējam virtuālo valūtu piedāvājumam un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas normatīvā regulējuma piemērošanu virtuālās valūtas pakalpojumu sniedzējiem un sākotnējam virtuālo valūtu piedāvājumam.

Informatīvais ziņojums skatāms  MK mājaslapā.

Toreiz vēl nebija skaidrības, kā to izdarīt, tomēr tagad Valsts ieņēmumu dienests VID ir atradis risinājumu, vēsta TV3 raidījums " sekundes". Kā stāstīja Kurzemes rajona prokuratūras Rīgā prokurore Inese Linberga, pierādījumu kopums deva pietiekamu pamatu secināt, ka kriptovalūta ir iegūta noziedzīgā ceļā un saistīta ar noziedzīgu nodarījumu. Kriptovalūtas atsavināšana tika uzticēta VID, kas sākotnēji izvairījās sniegt komentārus par šo lietu. Dienestam iepriekš nebija nācies strādāt ar kriptovalūtu konfiscēšanu. Vairākus mēnešus pēc notikušā VID pārstāvis Uldis Rūbežnīks raidījuma pastāstīja, ka tiesas dotais uzdevums ir izpildīts.

raksti