Tirdzniecības bibliotēka, Welcome to ERA – Academy of European Law

JCB Kauguru bibliotēka

Abonētās un brīvpieejas datu bāzes IMF eLibrary Datubāze aptver pilnīgu Starptautiskā Valūtas fonda International Monetary Fund publikāciju apkopojumu tādās nozarēs kā ekonomika, ekonometrija, politika, starptautiskās attiecības, maksājumu bilances, kapitālu tirgi, enerģētika, pārvaldība, ārvalstu valūtas, ārvalstu investīcijas, globalizācija, starptautiskās organizācijas, starptautiskās likviditātes, starptautiskā tirdzniecība, darba tirgi, monetārā politika, monetārās savienības, nabadzības samazināšana un tās atbalsts, reālie valūtas kursi, tarifi, tirdzniecības līgumi u.

tirdzniecības bibliotēka

Tiešsaistes piekļuve pilna teksta publikācijām, kā arī SVF statistikas datubāzēm, šī informācija ir neaizstājama pasaules ekonomikas un politikas procesu izpētē un analīzē. Datubāze tirdzniecības bibliotēka visjaunākos pētījumus un pārskatus.

tirdzniecības bibliotēka

Kolekcija rada pievienoto vērtību jūsu darbam, izmantojot SVF pārskatus un datus. SVF ir respektabla iestāde, kas sniedz būtisku informāciju par globālām ekonomikas norisēm.

tirdzniecības bibliotēka

Kolekcija piedāvā gan populāru pieaugušo un jauniešu daiļliteratūru, gan plašu izglītojošu literatūras klāstu tādās jomās kā veselība un fitness, spēles, amatniecība, hobiji, medicīna, pavārmāksla, reliģija, atpūta un izklaide, ģeogrāfija, tirdzniecība, finanses, ģimene, laulība, folklora, sociālā un sabiedrības labklājība, mājsaimniecība u. LNB Digitālās bibliotēkas kolekcijas Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas mērķis ir nodrošināt Latvijas Nacionālās bibliotēkas un citu atmiņas institūciju krājumu digitalizāciju, padarot tos pieejamus internetā.

Līvānu bibliotēka uzsāk grāmatu izsniegšanu bezkontakta režīmā

raksti