Tirdzniecība no a līdz z

Z. Kalniņa-Lukaševica: nepieciešama Pasaules tirdzniecības organizācijas reforma

tirdzniecība no a līdz z

Kalniņa-Lukaševica: ārējā tirdzniecība un investīcijas — vieni no iedarbīgākajiem līdzekļiem izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai Otrdien, Šajā sakarā Latvijas prezidentūra ir devusi būtisku ieguldījumu, panākot ievērojamu attīstību sarunās ar ASV, kas ir līdz šim tirdzniecības vēsturē visaptverošākās. Viens no visvairāk apspriestajiem jautājumiem, tiekoties ar deputātiem, bija sarunas par Transatlantisko tirdzniecības un investīciju nolīgumu ar ASV TTIPkas Latvijas iespējas augstākajai vadībai laikā ir ievērojami pavirzījušās uz priekšu.

Volvo Trucks - The Epic Split feat. Van Damme (Live Test)

Parlamentāra sekretāre uzsvēra nepieciešamību TTIP sarunu ietvaros veicināt arī  mazo  un vidējo uzņēmumu MVU iespējas iesaistīties starptautiskajā tirdzniecībā. Kalniņa-Lukaševica arī atgādināja, ka Latvijas prezidentūras laikā TTIP sarunas ir sasniegušas vēl nebijušu sarunu caurskatāmības līmeni un konkrētus rezultātus investora un valsts strīdu izšķiršanas jautājumā.

tirdzniecība no a līdz z

Parlamentārā sekretāre secināja, ka Rīgā notikušais Austrumu  partnerības samits un pirmā ES un Austrumu partnerības tirdzniecības ministru tikšanās ļāva novērtēt, cik svarīgi attīstīt Austrumu partnerības tirdzniecības aspektus kā izaugsmes un nodarbinātības veicinātāju iesaistītajās valstīs. Parlamentārā sekretāre arī uzsvēra panākto tirdzniecības sarunās ar Japānu un Vjetnamu, investīciju līguma nozīmi ekonomiskajās attiecības ar Ķīnu un norādīja uz virzību daudzpusējās tirdzniecības jautājumos Pasaules Tirdzniecības organizācijā.

Prezidentūras laikā arī tika turpināts darbs pie likumdošanas priekšlikumiem par  konflikta zonās iegūtajiem izrakteņiem un par precēm, kuras var tikt izmantotas spīdzināšanai vai nāves sodu izpildei.

tirdzniecība no a līdz z

INTA komitejas sastāvā ir dažādu Eiropas Parlamenta politisko grupu deputāti, kuru pārziņā ir ES kopējās tirdzniecības un ārējo ekonomisko sakaru politika. Preses un informācijas nodaļa Šī informācija ir publisks paziņojums un neatspoguļo LV portāla viedokli.

tirdzniecība no a līdz z

Par tās saturu atbild iesūtītājs. Publicēšanas noteikumi Labs saturs.

  • Tiesību akts ir zaudējis spēku.
  • Flickr
  • Flickr
  • Aprēķinot nodevu, aizņemamā platība tiek noapaļota līdz veselam skaitlim uz augšu.

raksti