Reālie un papildu ienākumi, Aktuālais par gada diferencēto neapliekamo minimumu

reālie un papildu ienākumi

Par saimniecisko darbību ir uzskatāma jebkura darbība, kas vērsta uz darbu izpildi, pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību.

reālie un papildu ienākumi

Saimnieciskā darbība ietver arī ar uzņēmuma līguma izpildi saistīto darbību, profesionālo darbību. Ja noslēgtais līgums ar Igaunijas uzņēmumu paredz darbību veikšanu, kas ir attiecināmas uz saimniecisko darbību, no saimnieciskās darbības ienākuma saimnieciskās darbības veicējs maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli, kā arī veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas VSAOI.

Iedzīvotāju ienākuma nodokli IIN maksā, deklarējot ienākumus nākamajā gadā no 1.

reālie un papildu ienākumi

IIN no saimnieciskās darbības ienākuma maksā atbilstoši gada ienākumu deklarācijai rezumējošā kārtībā. Ar IIN apliekamo ienākumu no saimnieciskās darbības nosaka kā ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu starpību.

reālie un papildu ienākumi

Izdevumos iekļauj arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko fiziskā persona maksājusi par sevi kā par pašnodarbinātu personu. Nodokļu piemērošana atkarīga arī no līguma veida. Jautājumu iesniegšanas noteikumi Labs saturs.

reālie un papildu ienākumi

raksti