Pilna laika kursi, Siltumenerģētika un siltumtehnika | Rīgas Tehniskā universitāte

pilna laika kursi

tendenču līnijas uzzīmēšana efektīvi tirdzniecības signāli

Pilna laika studijām - 4 gadi Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi Mērķis Studiju programmas mērķis ir sagatavot siltumenerģētikas un siltumtehnikas nozares speciālistus ar darba tirgum atbilstošu, uz stingriem teorētiskajiem un praktiskās pieredzes pamatiem balstītu profesionālās izglītības līmeni. Programmas absolventiem pēc fundamentālo, nozares teorētisko un specializējošo studiju priekšmetu apgūšanas nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un kompetencei jābūt pietiekamām, lai spētu iesaistīties darba tirgū enerģētikas, siltumapgādes, mašīnbūves, būvniecības un citās nozarēs atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai, kā arī absolventiem ir jābūt spējīgiem turpināt izglītību maģistra grāda iegūšanai.

iepirkšanās centrs autotrading nopelnīt naudu divās dienās

Uzdevumi Studiju pilna laika kursi uzdevumi: - attīstīt studentu prasmes izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnes formulēšanai un risināšanai darbā ar esošajām un būtiski jaunu tehnoloģiju izstrādnēm; - attīstīt pētnieciskā darba pamatiemaņas, tajā skaitā attīstīt prasmes veikt eksperimentālos pētījumus, analizēt un izmantot speciālo literatūru siltumenerģētikas un siltumtehnikas jomā; - attīstīt spējas darboties speciālistu komandā; - veidot prasmes strādāt ar esošajām un jaunām tehnoloģijām un to izstrādnēm; - veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu un studijām maģistrantūrā.

Studiju kursi Studiju rezultāti Zināšanas Studiju programmas absolvents spēj parādīt siltumenerģētikas un siltumtehnikas nozares inženiera pilna laika kursi raksturīgas pamata un speciālās zināšanas un šo zināšanu kritisku un likumsakarīgu izpratni un pielietošanu atbilstoši jaunākajiem zinātnes un tehnikas sasniegumiem attiecīgajā nozarē.

Karjera Siltumenerģētikas un siltumtehnikas bakalauri un inženieri nepieciešami siltuma un elektroenerģijas ražošanas, pārvadīšanas un sadales uzņēmumos, kā arī praktiski jebkurā uzņēmumā, kura tehnoloģijas un darbība saistīta ar siltuma izmantošanu, ar to saistīto projektu izstrādāšanu un realizāciju.

1836 enduro kilometri. 16. sērija. Līdumnieki - Latvijas robeža. (EN SUBS)

Tajā skaitā arī Latvijas, pilsētu un ciematu siltumapgādes uzņēmumos, metroloģiskajos centros, koksnes, pārtikas, lauksaimniecības, un metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos, katlu mājās un pat namu apsaimniekošanas firmās. Specifiskie uzņemšanas nosacījumi.

vai bitcoin var glabāt zibatmiņā kurš nopelnīja bināros opcijas

raksti