Par cenu darbību tirdzniecībā,

Modernie džinsi Bostonas veikalā tiek pārdoti par 50 USD, jo tā ir vienīgā cena, kas par cenu darbību tirdzniecībā pieejama šajā veikalā. Tā kā NYC cenu grupas cenu noteikšanas prioritātes skaitlis 5 ir lielāks nekā Zemeļaustrumu cenu grupas cenu noteikšanas prioritātes skaitlis 0 nullešī cena POS sistēmā tiks aktivizēta kā 70 USD.

Piezīme Katrai cenu noteikšanas prioritātei ir nepieciešama pilnīga mazumtirdzniecības cenu noteikšanas programmas loģikas izpildīšana. Tāpēc, lai palīdzētu uzturēt cenu un atlaižu aprēķina veiktspēju, cenu noteikšanas prioritātes vajadzētu izmantot ar mēru. Cenu tipi Programmā Microsoft Dynamics  preces cenu varat iestatīt trīs tālāk norādītajās vietās.

Tieši precei pamatcena Pārdošanas cenas tirdzniecības līgumā Cenas korekcijā Pamatcena un tirdzniecības līguma cena ir ietvertas programmas Dynamics  pamata funkcionalitātē, un ir pieejamas pat tad, ja nelietojat programmu Commerce. Cenas korekcijas funkcionalitāte ir pieejama tikai programmatūrā Commerce.

Par cenu darbību tirdzniecībā sadaļā ir sniegta papildu informācija par katru no šīm opcijām cenu iestatīšanai, kā arī paskaidrots, kā šīs opcijas darbojas kopā. Cenu iestatīšana Pamatcena Vienkāršākā vieta, kur precei iestatīt cenu, ir tieši attiecīgajai precei.

Vērtība, kuru jūs iestatāt tieši precei, bieži tiek saukta par šīs preces Pamatcenu. Pamatcena tiek iestatīta laukā Cena, lapas Informācija par izlaistajām precēm cilnē Pārdot. Jūsu ievadītā vērtība ir uzņēmuma valūtā. Pēc noklusējuma šī cena ir par 1 mērvienību Mērvienībakas ir iestatīta laukā Vienība, cilnē Pārdot. Faktiskā cena par vienu preces vienību ir atkarīga no Mērvienības, cenas daudzuma un valūtas. Ja kādai precei ir vienāda cena neatkarīgi no pircēja, pamatcena nodrošina visefektīvāko veidu šīs preces cenas pārvaldīšanai.

Pat ja preču iestatīšanai izmantojat tirdzniecības līgumus, precei varat iestatīt arī pamatcenu. Pēc tam, ja neizmantojat tirdzniecības par cenu darbību tirdzniecībā Visi, jums ir regresa cena, kas tiek izmantota, kad nav piemērojams neviens tirdzniecības līgums. Ja kāda kanāla valūta atšķiras no uzņēmuma valūtas, pamatcena attiecīgajā kanālā tiek noteikta, izmantojot valūtas konvertēšanu cenai, kas ir iestatīta šai precei.

Lai gan cenas vienība nav izplatīts scenārijs, cenu noteikšanas programma to atbalsta. Ja cenas vienība ir iestatīta uz vērtību, kas nav 0  nullevienības cena tiek aprēķināta pēc formulas Cena ÷ Cenas vienība. Pārdošanas cenas tirdzniecības līgums Izmantojot tirdzniecības līgumu žurnālu, varat izveidot pārdošanas cenas tirdzniecības līgumus katrai precei. Programmā Microsoft Dynamics  ir pieejami trīs pārdošanas cenas tirdzniecības līgumu debitoru tvērumi: Tabula, Grupa un Visi.

Debitoru tvērums nosaka debitorus, uz kuriem attiecas noteikts pārdošanas cenas tirdzniecības līgums. Pārdošanas cenas tirdzniecības līgums Tabula ir paredzēts atsevišķam debitoram, kas tiek iestatīts tieši pārdošanas līgumam. Taču, ja tāds rodas, cenas noteikšanai cenu noteikšanas programma izmanto tirdzniecības līgumus Tabula.

Pārdošanas cenas tirdzniecības līgums Grupa ir tāds tips, kas tiek izmantots visbiežāk.

par cenu darbību tirdzniecībā

Ārpus pārdošanas cenas tirdzniecības līgumi Grupa ir paredzēti vienkāršai debitoru grupai. Taču programmatūrā Commerce debitoru grupas jēdziens ir paplašināts, lai tas būtu vispārīgāka cenu grupa. Cenu grupu var saistīt ar kanālu, piederību, lojalitātes programmu vai katalogu. Piezīme Tirdzniecības līguma cena vienmēr tiek izmantota pirms pamatcenas. Cenas korekcija Kā jau nosaukums norāda, cenu korekcija tiek izmantota, lai modificētu cenu, kas bija iestatīta tieši precei vai ārpusbiržas iespējas iestatīta, izmantojot tirdzniecības līgumu.

Cenas korekciju var izmantot tikai cenas pazemināšanai, bet ne tās paaugstināšanai. Cenas korekcija ir ieteicamais veids, kā mazumtirgotājiem izveidot, izsekot un pārvaldīt savu preču nocenošanu laika gaitā.

Pastāv trīs tipu cenas korekcijas: atņemts procentuālais daudzums, atņemta summa un cena. Cenas korekcijas tips, kurā tiek atņemts procentuālais daudzums vai atņemta summa, vienmēr tiek lietots pārdošanas transakcijām.

Taču cenas korekcija, kuras tips ir cena, tiek lietota tikai tad, ja koriģētā cena ir mazāka par cenu, kura bija iestatīta, izmantojot pamatcenu vai tirdzniecības līguma cenu. Tādēļ, ja ar cenas korekciju iestatītā cena ir lielāka par nekoriģēto cenu, cenas korekcija netiek izmantota.

Kā tirgot cenu modeļus: Tirdzniecības stratēģijas aprakstīšana

Cenas noteikšana precei transakcijā Transakcijā iesaistītās cenas un atlaides aprēķināšanai tiek izmantots debitoram vislabākās cenas atrašanas princips. Saskaņā ar šo principu gadījumā, ja tiek atrastas vairākas cenas, tiek izmantota zemākā cena.

Apstiprināti Rīgas Fondu biržas padomes sēdē Noteikumu mērķis Rīgas Fondu biržas Biedru un tirdzniecības noteikumu turpmāk - Noteikumi mērķis ir noteikt finanšu instrumentu tirdzniecības kārtību AS "Rīgas Fondu birža" turpmāk - Birža regulētajos tirgos, Biržas biedra statusa iegūšanas, pārtraukšanas un anulēšanas kārtību un citus ar Biržas darbību saistītos jautājumus tādējādi, lai tiktu veicināta Biržas, tās regulēto tirgu un Biedru darbības atbilstība NOREX biržu aliansē noteiktajiem standartiem un darbības principiem. Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma Terminu skaidrojumi definīcijas un saīsinājumi Automātiski savietots darījums Automatically Matched Trade - darījums, kas tiek izpildīts Uzdevumu grāmatā, veicot automātisku uzdevumu savietošanu. Automātiska uzdevumu savietošana Automatic Order Matching - pirkšanas un pārdošanas uzdevumu automātiska savietošana, kad Uzdevumu grāmatā ievadītajā uzdevumā finanšu instrumentu cena, apjoms un citi darījuma nosacījumi atbilst iepriekš Uzdevumu grāmatā ievadītā uzdevumā norādītajiem darījuma nosacījumiem.

Turklāt tiek izmantota atlaižu kombinācija, kas visai transakcijai veido vislielāko atlaides summu. Noteiktos gadījumos ir jāizmanto mazāka atlaide vienai precei, lai pārējām transakcijā iesaistītajām precēm varētu lietot papildu atlaides.

Debitoram labākās cenas atrašanas principam vienīgais izņēmums ir opcija komplektēt lētākās atlaides. Šī opcija ļauj izmantot lētākās atlaides, kas nāk par labu mazumtirgotājam, kad preces tiek atlasītas un grupētas.

Tādēļ gadījumos, kad transakcijā ietilpst vairāk preču, nekā ir vienkāršākā binārā opcija, lai kvalificētos lētākajai atlaidei, cenu noteikšanas programma atlasa preces, kas debitoram veido vismazāko iespējamo atlaides summu.

Cenu noteikšanas programma attiecībā uz katru preci atgriež trīs cenas: pamatcenu, tirdzniecības līguma cenu un aktīvo cenu. Pamatcena ir tikai preces rekvizīts, un tā visiem un visur ir vienāda.

par cenu darbību tirdzniecībā

Ja pārdošanas cenas tirdzniecības līgumā opcija Atrast nākamo ir iestatīta uz Jā, kā tirdzniecības līguma cena tiek izmantota piemērojamajiem pārdošanas cenas tirdzniecības līgumiem viszemākā atrastā cena. Tirdzniecības līgumi ir atrodami, izmantojot cenu grupas vai konta kodu VISI. Tirdzniecības līgumus var arī piešķirt tieši debitoram.

Ja opcija Atrast nākamo ir iestatīta uz Nē, tiek lietota pirmā atrastā tirdzniecības līguma cena. Ja netiek atrasts neviens pārdošanas cenas tirdzniecības līgums, tad tirdzniecības līguma cena tiek iestatīta vienāda ar pamatcenu. Aktīvā cena tiek aprēķināta, tirdzniecības līguma cenai piemērojot vislielāko cenas korekciju, kas attiecas uz šo preci. Ja netiek atrasta neviena cenas korekcija vai ja aprēķinātā aktīva cena ir lielāka par tirdzniecības līguma cenu, tad aktīvā cena tiek iestatīta vienāda ar tirdzniecības līguma cenu.

Iegaumējiet, ka nevar paaugstināt preces cenu, izmantojot cenas korekciju. Piemērojamās cenas korekcijas ir atrodamas, tikai izmantojot cenu grupas, kas ir piešķirtas kanālam, katalogam, piederībai vai lojalitātes programmai. Kategorijas cenu kārtulas Kategorijas cenu kārtulu līdzeklis programmatūrā Commerce jums nodrošina vienkāršu veidu, kā izveidot jaunus tirdzniecības līgumus visām precēm kādā kategorijā. Šis līdzeklis arī ļauj automātiski atrast esošos tirdzniecības līgumus attiecīgajā kategorijā esošajām precēm un izbeigt tos.

Kad atlasāt opciju izbeigt esošus tirdzniecības līgumus, sistēma izveido jaunu tirdzniecības līgumu žurnālu precēm attiecīgajā kategorijā, kam ir aktīvs tirdzniecības līgums.

par cenu darbību tirdzniecībā

Taču šo žurnālu ir nepieciešams manuāli grāmatot. Turklāt kategorijas cenu kārtulas varat atrast esošos tirdzniecības līgumus tikai tad, ja izmantojat to pašu cenu kārtulu tas ir, ja izveidojat jaunu cenu kārtulu, kas izmanto to pašu kategoriju, kas tika izmantota iepriekš.

Investors - parasti veic ieguldījumus sākot no pāris mēnešiem līdz pat vairākiem gadiem. Treideris - parasti atvērtās pozīcijas noslēdz sākot no pāris minūtēm līdz pat mēnesim. Forex - valūtas tirgus nosaukums. Inflācija - preču un pakalpojumu cenu pieaugums jeb naudas vērtības samazināšanās. Volatilitāte - svārstīgums.

Ja neizmantojat to pašu cenu kārtulu, esošie tirdzniecības līgumi netiek izbeigti. Cenas var paaugstināt vai pazemināt, izmantojot kategorijas cenas kārtulu laukus Cenas kārtula un Cenas bāze. Laukā Cenas kārtula atlasiet, kādu cenas izmaiņas tipu vēlaties izmantot. Uzcenojums — pārdošanas cenas aprēķināšanai tiek izmantots procentuāls par cenu darbību tirdzniecībā no cenas bāzes. Piemēram, precei, kas maksā 10,00 un ko pārdod par 15,00, uzcenojums ir 50 procenti.

Peļņa — peļņas summas aprēķināšanai tiek izmantots procentuāls daudzums no pārdošanas cenas.

Forex tirgus analīze

Piemēram, precei, kas maksā 10,00 un ko pārdod par 15,00, peļņa ir 33,3 procenti. Fiksēta summa — pārdošanas cenas aprēķināšanai tiek izmantota summa, kas tiek pieskaitīta cenas bāzei. Piemēram, precei, kas maksā 10,00 un ko pārdod par 15,00, fiksēta summa ir 5, Laukā Cenas bāze atlasiet modificējamās cenas tipu.

Bāzes izmaksas — summa, ko mazumtirgotājs samaksāja piegādātājam. Bāzes cena — pārdošanas cena pirms tirdzniecības līgumu un cenas korekciju piemērošanas. Pašreizējā cena — pārdošanas cena pēc tirdzniecības līgumu un cenas korekciju piemērošanas.

Mazumtirdzniecības pārdošanas cenu pārvaldība

Lai ērti atjauninātu cenas dažādām precēm pārdošanas opcija gk dažādām preču kategorijām, kopā ar kategorijas cenu kārtulām varat izmantot papildu preču kategorijas.

Paturiet prātā, ka sistēmai SQL Server Express pastāv aparatūras ierobežojumi un datu apjoma ierobežojumi.

Šis apsvērums attiecas ne tikai uz cenu noteikšanu, bet arī uz citām preču jomām. Tālāk ir norādītas dažas labākās prakses, kas jums varētu noderēt, lai samazinātu savu datu apjomu. Ja izmantojat tirdzniecības līgumus un jūsu cenas mainās, jums vajadzētu izbeigt vecos tirdzniecības līgumus, iestatot beigu datumu. Laika gaitā šī metode palīdz samazināt tirdzniecības līgumus skaitu, kas tiek glabāts kanāla datu bāzēs.

Tā palīdz arī samazināt datu apjomu, ar kādu ir jāstrādā cenas aprēķināšanas algoritmam.

par cenu darbību tirdzniecībā

Ja jūsu cenas atšķiras atkarībā no preces varianta, apsveriet par cenu darbību tirdzniecībā izmantot preces pamatcenu kā visbiežākā varianta cenu. Pēc tam izmantojiet tirdzniecības līgumus tikai variantu cenām, kas ir izņēmumi. Šī metode palīdz samazināt tirdzniecības līgumu ierakstu skaitu. Tā kā importēt datus programmā Microsoft Dynamics  ir tik vienkārši, iespējams, vēlēsities importēt tirdzniecības līgumu par katru no ikvienas preces variantiem.

Taču šī prakse var radīt daudzus tirdzniecības līgumus, kuriem ir tāda pati vērtība. Tādēļ tas var lieki palielināt datus apjomu. Programmatūra Commerce no varianta atkarīgās cenas apstrādā secībā no konkrētākajām līdz vispārīgākajām.

Ja kāda preces dimensija neietekmē cenu, nav nepieciešams tai definēt tirdzniecības līgumus. Piemēram, prece ir pieejama trīs krāsās un četros izmēros, bet cena mainās tikai atkarībā no izmēra. Ja definējat tirdzniecības līgumu katram variantam, jūs izveidojat 12 ierakstus.

par cenu darbību tirdzniecībā

Tā vietā varat definēt tirdzniecības līgumu tikai katram izmēram un krāsu dimensiju varat atstāt tukšu. Tādā gadījumā jūs izveidojat tikai četrus ierakstus. Vai arī — ja ne katra dimensijas vērtība izveido atšķirīgu cenu — varat bināro opciju demo konts pie 24 opcijas vienu tirdzniecības līgumu preces šablonam un visas preces dimensijas atstāt tukšas. Pēc tam definējiet atsevišķu tirdzniecības līgumu tikai katrai dimensijas vērtībai, kas veido atšķirīgu cenu.

Piemēram, ja XXL izmēram ir augstāka cena, bet visiem pārējiem izmēriem ir vienāda cena, jums ir nepieciešami tikai divi tirdzniecības līgumi: viens līgums preces šablonam un viens — XXL izmēram.

Cenas, kas ietver nodokļus, salīdzinājumā ar cenām, kas neietver nodokļus Iestatot pārdošanas cenas programmā Dynamicsnenorādāt, vai iestatītajā cenas vērtībā ir vai nav ietverti nodokļi. Šī vērtība ir tikai cena. Taču iestatījums Cena ietver PVN kanālos jums ļauj konfigurēt kanālus, lai tie cenās ietvertu vai neietvertu nodokļus. Šis iestatījums tiek iestatīts kanālam, un to var mainīt pat vienā uzņēmumā. Ja strādājat gan ar ietvertu, gan neietvertu nodokļu tipiem, ir ļoti svarīgi cenas iestatīt pareizi, jo kopējā summa, kas debitoram ir jāmaksā, mainās atkarībā no tā, vai attiecīgajam kanālam ir mainīts iestatījums Cena ietver PVN.

Atšķirības starp mazumtirdzniecības cenu noteikšanu un cenu par cenu darbību tirdzniecībā, kas nav paredzēta mazumtirdzniecībai Tiek izmantota viena un tā pati cenu noteikšanas programma, lai aprēķinātu cenas visos kanālos: Zvanu centrā, Mazumtirdzniecības veikalā un Tiešsaistes veikalos.

Tas palīdz iespējojot vienotos komercijas scenārijus.

raksti