Optimāla riska un atlīdzības attiecība tirdzniecībā. Biežāk uzdotie jautājumi | Apdrošināšanas un Finansu Brokers

Par mums :: AS Pasažieru vilciens

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas OCTA polise ir transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīgā lietotāja civiltiesiskā atbildība par ceļu satiksmes negadījumā nodarīto zaudējumu trešajai personai.

optimāla riska un atlīdzības attiecība tirdzniecībā

OCTA  apdrošināšanas objekts ir īpašnieka vai tiesīga transportlīdzekļa lietotāja civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem, kuri ir nodarīti trešajai personai ceļu satiksmes negadījuma rezultātā.

Vai man ir nepieciešama OCTA polise? OCTA polise ir obligāta visiem transportlīdzekļu īpašniekiem. Īpašnieka civiltiesisko atbildību par katru ceļu satiksmē lietoto transportlīdzekli apdrošina ikviens transportlīdzekļa īpašnieks, noslēdzot attiecīgu apdrošināšanas līgumu. Ja īpašnieks nodevis lietošanā citai personai transportlīdzekli, par kuru nav noslēgts apdrošināšanas līgums vai transportlīdzekļa lietošanas laikā ir beidzies apdrošināšanas līguma termiņš, apdrošināšanas līgumu īpašnieka vārdā slēdz transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs.

Apdrošināšanas pienākuma nav optimāla riska un atlīdzības attiecība tirdzniecībā lietotājam, kas ir darba tiesiskajās vai dienesta optimāla riska un atlīdzības attiecība tirdzniecībā. Kādus riskus sedz OCTA apdrošināšana?

optimāla riska un atlīdzības attiecība tirdzniecībā

OCTA apdrošināšana sedz transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīgā lietotāja civiltiesisko atbildību pret iespējamiem ceļu satiksmes negadījumā ar personas transportlīdzekli nodarītajiem zaudējumiem citu personu mantai tajā skaitā transportlīdzeklimveselībai, kā arī personai nodarīto nemantisko kaitējumu. Kā kā nopelnīt naudu internetā biržā aprēķināta OCTA apdrošināšanas polises cena?

Sīkdatņu veidi un to mērķi

OCTA   apdrošināšanas prēmijas lielumu jeb OCTA polises cenu nosaka katra apdrošināšanas sabiedrība atšķirīgi, ņemot vērā dažādus kritērijus. Svarīgākie no tiem ir: bonus-malus klase, OCTA apdrošināšanas termiņš, transportlīdzekļa tips, pilna transportlīdzekļa masa, transportlīdzekļa reģistrācijas vieta, transportlīdzekļa īpašnieka juridiskais statuss, transportlīdzekļa izmantošanas veids.

Kas var saņemt OCTA atlīdzību? OCTA atlīdzību ir tiesības saņemt ceļu satiksmes negadījumā cietušajiem, ja tas nav atzīts par vainīgu negadījuma izraisīšanā. Atlīdzības saņēmējs var būt: transportlīdzekļa īpašnieks vai vadītājs; pasažieris, pat tad, ja viņš atradies negadījumu izraisījušajā transporta līdzeklī; gājējs, riteņbraucējs; negadījuma laikā cietušā īpašuma īpašnieks.

Kāpēc neizdodas norēķināties ar bankas maksājumu karti? Norēķiniem portālā tiek pieņemtas visu veidu MasterCard un VISA kredītkartes, kā arī banku izdotās interneta norēķinu kartes, kurām ir ieviesta droša interneta pirkumu aizsardzības sistēma - 3D Secure.

optimāla riska un atlīdzības attiecība tirdzniecībā

Šī drošības sistēma veic kartes lietotāja identitātes papildus pārbaudi un nodrošina kartes datu īpašu aizsardzību interneta vidē. Ja neesat reģistrējis savu maksājuma karti drošiem pirkumiem internetā, norēķini ar karti nebūs iespējami.

Kas ir spreds Forex tirdzniecībā?

Šajā situācijā aicinām Jūs sazināties ar Jūsu bankas pārstāvjiem, kuri zinās vairāk pastāstīt par kartes reģistrāciju drošiem pirkumiem internetā Kas ir OCTA kalkulators? OCTA kalkulators ir virtuāla ierīce, ar kuras palīdzību ikviens transportlīdzekļa īpašnieks vai tiesīgs lietotājs var aprēķināt apdrošināšanas sabiedrību piedāvājumus OCTA polises iegādei, izvēlēties apdrošināšanas polises optimālo risinājumu un iegādāties to.

OCTA kalkulators sniedz Jums iespēju pārskatāmi salīdzināt visu apdrošināšanas sabiedrību piedāvājumus un izvēlēties izdevīgāko. Kā izmantot OCTA kalkulators?

Kas ir robežapdrošināšanas līgums?

Lai aprēķinātu OCTA polises cenu portāla letapolise. Ievadot augstāk minētos datus, kalkulators veiks visu apdrošināšanas sabiedrību piedāvāto OCTA polišu cenu aprēķinu un salīdzināšanu, priekšplānā izvirzot lētāko piedāvājumu. Kad esiet izvēlējies izdevīgāko cenu un piemērotākos nosacījumus OCTA polisei, tepat portālā Jūs varat to iegādāties. OCTA apdrošināšanas polises iegāde aizņems tikai dažas minūtes Jūsu laika — tas izdarāms viegli un ērti.

Spreda vispārīgā definīcija Forex un CFD tirdzniecībā

Kādi ir OCTA apdrošināšanas līguma veidi? Ir šādi apdrošināšanas līgumu veidi: standartlīgums - līgums, kas obligāts Latvijas Republikā reģistrētiem transportlīdzekļiem.

Līguma apdrošināšanas perioda ilgums var būt 3, 6, 9 vai 12 mēneši; robežapdrošināšanas līgums - nepieciešams transportlīdzekļiem, kuri iebrauc EEZ valstī, bet ir reģistrēti valstī, kas nav EEZ vai Zaļās kartes sistēmas valsts; starptautiskais apdrošināšanas līgums turpmāk arī - Zaļā karte - līgums, kas nepieciešams Latvijas Republikā reģistrētiem transportlīdzekļiem, lai varētu pārvietoties valstī, kas ir Zaļās kartes sistēmas valsts, bet nav EEZ valsts.

Kas ir OCTA standartlīgums? OCTA standartlīgums ir apdrošināšanas līgums, kas tiek noslēgts attiecībā uz: Latvijas Republikā reģistrētu vai atsavinātu transportlīdzekli; citā valstī atsavinātu vai no uzskaites noņemtu transportlīdzekli, lai to izvestu no attiecīgās valsts un reģistrētu Latvijas Republikā; tirdzniecībai paredzētu transportlīdzekli, kuru tirdzniecības uzņēmums komersants normatīvajos aktos par transportlīdzekļu tirdzniecību noteiktajā kārtībā aprīkojis ar tirdzniecības numura zīmēm.

The New Human Rights Movement - Peter Joseph, Nov. 8th 2017 Talk

Kas ir robežapdrošināšanas līgums? Robežapdrošināšanas līgums ir apdrošināšanas līgums, kas tiek noslēgts attiecībā uz transportlīdzekli, kurš reģistrēts valstī, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts, ja tā vadītājs nevar uzrādīt Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošu transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu. Robežapdrošināšanas līgums ir spēkā Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā. Kas ir zaļā karte?

Biežāk uzdotie jautājumi

Starptautiskais apdrošināšanas līgums Zaļā karte ir apdrošināšanas līgums, kas tiek noslēgts attiecībā uz transportlīdzekli, kurš reģistrēts Latvijas Republikā un piedalās ceļu satiksmē valstī, kas ir Zaļās kartes sistēmas dalībvalsts.

Par starptautisko apdrošināšanas līgumu Zaļo karti uzskatāms arī tāds starptautiskais apdrošināšanas līgums, kas noslēgts attiecībā uz transportlīdzekli, kurš reģistrēts valstī, kas nav Zaļās kartes sistēmas dalībvalsts, ja šāda līguma noslēgšana paredzēta starptautiskajos līgumos.

Zaļā karte ir spēkā apdrošināšanas polisē norādītajās valstīs.

optimāla riska un atlīdzības attiecība tirdzniecībā

Latvijas Republikā reģistrēta transportlīdzekļa īpašnieks starptautisko apdrošināšanas līgumu var noslēgt tikai ar apdrošinātāju, kas ir Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja biedrs. CSDD un citas institūcijas t. Ceļu policijas darbinieki var pārbaudīt OCTA apdrošināšanas polises spēkā esamību elektroniski. OCTA līguma izdruka nepieciešama tikai izbraucot ārpus Latvijas teritorijas.

Vai ir nepieciešams polises dokuments, braucot ārpus Latvijas? Jā, noteikti.

Informācija par sīkdatnēm

Izbraucot ārpus Latvijas Republikas teritorijas, transportlīdzekļa vadītājam jābūt līdzi transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

Kāds ir apdrošināšanas līguma termiņš un kad stājas spēkā OCTA polise? OCTA polisi iespējams noslēgt uz trim, sešiem, deviņiem vai 12 mēnešiem, izņemot gadījumu, kad: 1 transportlīdzeklis reģistrēts uz laiku. Šādā gadījumā standartlīgumu var slēgt arī līdz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā derīguma termiņa beigām, nepārsniedzot 12 mēnešus; 2 transportlīdzeklis noņemts no uzskaites Latvijas Republikā un tam dota atļauja piedalīties ceļu satiksmē.

Šādā gadījumā standartlīgumu var slēgt arī uz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādīto termiņu; 3 transportlīdzeklis citā valstī atsavināts vai noņemts no uzskaites, lai to izvestu no attiecīgās valsts un reģistrētu Latvijas Republikā.

Šādā gadījumā standartlīgumu slēdz uz 30 dienām; 4 transportlīdzeklim izsniegta tranzīta numura karte. Šādā gadījumā standartlīgumu slēdz uz tranzīta numura kartē norādīto derīguma termiņu; 5 transportlīdzeklim izsniegta izmēģinājuma numura karte. Šādā gadījumā standartlīgumu slēdz uz izmēģinājuma numura kartē norādīto derīguma termiņu, nepārsniedzot 12 mēnešus; 6 tirdzniecības uzņēmums komersantskam izsniegta tirdzniecības numura karte, standartlīgumu slēdz attiecībā uz jauniem un Latvijas Republikā agrāk nereģistrētiem transportlīdzekļiem.

Šādā gadījumā standartlīgumu slēdz uz 12 mēnešiem. Robežapdrošināšanas līgumu slēdz uz laiku no viena mēneša līdz 12 mēnešiem.

optimāla riska un atlīdzības attiecība tirdzniecībā

raksti