Opciju teorija finanšu vadībā,

Finanšu vadības pamati

Pilna laika studijām - 2 gadi Nepilna laika neklātienes studijām - 2.

opciju teorija finanšu vadībā

Programmas specifiskais mērķis ir sniegt dziļas zināšanas matemātikā, finanšu un aktuārtehnoloģiju jomā, lai nodrošinātu augstākā līmeņa tehnisko izglītību programmas absolventiem, kuri strādās augošajā finanšu nozarē, ietverot darbu kredītiestāžu analītiskajās nodaļās, finanšu uzņēmumos, finanšu vadības un finanšu konsultāciju uzņēmumos, apdrošināšanas sabiedrībās un uzņēmumos, kas nodarbojas ar ieguldījumiem finanšu tirgos, kā arī turpināt izglītību, paaugstinot profesionālo kompetenci, tajā skaitā doktora studiju programmās.

Uzdevumu izpildes rezultātu mērījumi ir studentu studiju rezultāti, absolventu nodarbinātības rādītāji un darba devēju atsauksmes, starptautiskās sadarbības paplašināšanās, pētījumu projektu skaita pieaugums un pētniecības procesā iesaistīto studentu skaita pieaugums, kā arī pētījumu rezultātu aprobācija uzņēmumos u.

opciju teorija finanšu vadībā

Kā iegūt grama žetonus kursi Informācija par studiju kursiem Studiju rezultāti Studiju rezultātā studējošais apgūst pamatiemaņas, lai spētu patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus, kā arī lietotu iegūtās zināšanas praktiskajā darbā.

Studējošais opciju teorija finanšu vadībā laikā spēj: A. Karjera Nesenie notikumi pēdējās desmitgades laikā ir parādījusi nepieciešamību pēc augsta līmeņa izglītības programmas, kuras absolventi ir apguvuši un spēj strādāt ar jauniem matemātikas un finanšu instrumentiem un metodēm, lai novērtētu finanšu tirgu, noteiktu ieguldījumu stratēģijas, kā arī spēj radīt, izstrādāt un vadīt jaunus finanšu produktus.

opciju teorija finanšu vadībā

Šai jomā ir plašas inovāciju iespējas darbā ar jauniem vērtspapīru un finanšu instrumentiem, piemēram, opcijām, fjūčeriem, svapiem, procentu likmju atvasinātajiem instrumentiem, kredīta atvasinātajiem instrumentiem un privātajiem pensiju plāniem.

raksti