Opcijas pamatā ir īpašuma tiesības, Vai kaimiņam var aizliegt braukt pār tavu zemi? — Santa

Tiesības uz īpašumu

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma Proti, nekustamo īpašumu pirkuma līgumos tiek iekļauti un praksē pret patērētājiem tiek piemēroti pušu neapspriesti līguma noteikumi, kas paredz patērētāja pienākumu maksāt nekustamā īpašuma nodokļa kompensāciju, sākot ar nākamo dienu pēc īpašuma tiesību reģistrācijas Zemesgrāmatā brīža.

opcijas pamatā ir īpašuma tiesības

Tādējādi līgumslēdzējpušu, kur viena no pusēm ir patērētājs ekonomiski un juridiski vājākā puseneapspriestos līguma noteikumos iekļauts patērētāja pienākums kompensēt nekustamā īpašuma pārdevējam samaksāto nekustamo īpašuma nodokli par tekošo taksācijas gadu ir atzīstams par pretēju līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principam. Proti, šāds līguma noteikums rada būtisku neatbilstību līgumā noteiktajās līgumslēdzēju pušu tiesībās un pienākumos par sliktu patērētājam, īpaši, ņemot vērā faktu, ka praksē šie noteikumi līgumos netiek izcelti, tie tiek iekļauti līguma vispārīgo līguma noteikumu sadaļā un tajos netiek uzrādīta konkrēta summa.

opcijas pamatā ir īpašuma tiesības

Tādējādi patērētājam tiek paslēpta un noklusēta būtiska informācija, kas nepamatoti palielina kopējo nekustamā īpašuma pirkuma maksu. Saskaņā ar likumu juridiskai personai uzliktie maksājumi ir normālas saimnieciskās darbības izmaksas, kas pašam saimnieciskās darbības veicējam jāņem vērā, nosakot sava produkta vai pakalpojuma, šajā gadījumā nekustamā īpašuma cenu.

opcijas pamatā ir īpašuma tiesības

Vienlaikus PTAC vērš uzmanību, opcijas pamatā ir īpašuma tiesības nodokļu likmes apmērs juridiskām un fiziskām personām atšķiras, turklāt nodokļu likmes apmērs ir atkarīgs arī no katrai personai piemītošajām subjektīvajām tiesībām, kas dod tiesības uz dažāda veida nodokļu atvieglojumiem.

Ņemot vērā minēto, PTAC secina, ka nekustamā īpašuma pirkuma līguma noteikums, kas paredz patērētāja pienākumu maksāt nekustamā īpašuma nodokļa kompensāciju par visu vai daļu no tekošā taksācijas gada, ir atzīstams par netaisnīgu līguma noteikumu saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 6.

LU Juridiskā fakultāte: maģistrantūras atvērto durvju diena

Līdz ar to šāda veida līguma noteikumi ir atzīstami par netaisnīgiem un spēkā neesošiem no līgumu noslēgšanas brīža. Tādējādi nekustamā īpašuma pārdevējam nav tiesību paturēt vai pieprasīt no patērētāja nekustamā īpašuma nodokļa kompensāciju par visu vai daļu no tekošā taksācijas gada kā atsevišķu maksājumu no nekustamā īpašuma pirkuma cenas.

opcijas pamatā ir īpašuma tiesības

Ņemot vērā minēto, PTAC brīdina un aicina nekustamo īpašumu īpaši dzīvokļu tirgotājus, attīstītājus un citas iesaistītās personas ievērot iepriekš norādīto un nekustamo īpašumu pirkuma līgumos neiekļaut un praksē pret patērētājiem nepiemērot noteikumu, kas paredz patērētāja pienākumu maksāt nekustamā īpašuma nodokļa kompensāciju par visu vai daļu no tekošā taksācijas gada.

Seko Delfi arī Instagram profilā — pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Ceļa servitūts ir apgrūtinājums, kas uzlikts vienam nekustamajam īpašumam un kā lietu tiesība kalpo par labu citam nekustamajam īpašumam. Lai cik ļoti tas kādam varētu nepatikt, ir vien jāsamierinās. Lūk, kas būtu jāievēro nekustamo īpašumu topošajiem un esošajiem īpašniekiem. Pārbaudi aktuālos zemesgrāmatas ierakstus! Izvēloties nekustamo īpašumu, visdrošāk ir nevis paļauties un ticēt tiem dokumentiem, ko rāda pārdevējs, bet gan pārbaudīt konkrētā īpašuma zemesgrāmatas nodalījuma aktuālo ierakstu.

raksti