Nopirkta iespēja nopirkt pēc 90 dienām

E-biļešu iegādes un atgriešanas noteikumi

E-biļešu iegādes un atgriešanas noteikumi 1. Vispārīgie noteikumi 1. E-biļete ir mājaslapā vai mobilajā lietotnē apmaksāta biļete, kas elektroniskā veidā tiek reģistrēta Sabiedrības Biļešu pārdošanas sistēmā un identificēta ar unikālu biļetes kodu.

nopirkta iespēja nopirkt pēc 90 dienām

Elektroniski iespējams iegādāties šāda veida biļetes vienas līnijas ietvaros: 1. Elektroniski iespējams iegādāties šāda veida divu līniju biļetes zonu ietvaros caur Rīgu, Torņakalnu, Zemitāniem: 1. Personas datu norādīšana un aizsardzība, atbildība 2.

Pasažieris apzinās un uzņemas pilnu atbildību, ka, veicot e-biļetes iegādi, viņš norādīs pareizu un patiesu informāciju. E-biļetes iegādes procesā norādot kļūdainu vai nepatiesu informāciju, Pasažierim var tikt atteikta pakalpojuma sniegšana. Pasažieris piekrīt, ka visa informācija, kas skar personas datus un nepieciešama e-biļetes iegādei, tiks apstrādāta, ievērojot piemērojamos tiesību aktus attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību un visi Pasažiera norādītie personas dati tiks izmantoti e-biļetes izsniegšanai un atvieglotai atkārtotai e-biļetes izsniegšanai, kā arī Kas ir opciju tirgotāji klientu lojalitātes programmas īstenošanai, tai skaitā loteriju rīkošanai.

Pasažierim ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datu apstrāde tiek pārtraukta Sabiedrības klientu lojalitātes programmas īstenošanai, tai skaitā loteriju rīkošanai, aizpildot un nosūtot Sabiedrībai Nopirkta iespēja nopirkt pēc 90 dienām forma F-PI3  uz e-pasta adresi ipunkts pv. Pasažierim, atsakoties no personas datu apstrādes ne tikai e-biļetes iegādei, veicot nākamo e-biļetes pirkumu, no jauna jāreģistrējas Biļešu nopirkta iespēja nopirkt pēc 90 dienām sistēmā, un Sabiedrība ņems vērā Pasažiera iesniegto Pieteikumu neizmantot viņa personas datus Sabiedrības klientu lojalitātes programmas īstenošanai, tai skaitā loteriju rīkošanai, bet tikai e-biļetes izsniegšanai.

Pasažiera norādītie maksājumu karšu dati un paroles piekļuvei naudas kontam tiks izmantoti tikai un vienīgi tādā apmērā, lai nodrošinātu e-biļetes iegādi saskaņā ar starptautiskajiem banku maksājumu karšu organizāciju noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē finanšu iestāžu darbu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums, Krimināllikuma Sabiedrībai nav pieejami un redzami maksājumu karšu dati, kas izmantoti Pasažieru veiktajos darījumos.

Darījuma veikšanai Pasažieri tiek novirzīti uz drošu Bankas portāla pirkumu vidi, kur apmaksas brīdī maksājumu kartes īpašnieks ievada kartes identifikācijas datus un paroles. Sabiedrība nav atbildīga par Pasažiera maksājumu karšu datu neprecizitāti vai nepatiesumu. Gadījumā, ja Sabiedrībai ir aizdomas par krāpšanos, par to nekavējoties tiks ziņots bankai.

Iegādājoties e-biļeti, Pasažieris par veikto darījumu uzņemas pilnu finansiālo atbildību. Pasažieris izprot, ka e-biļete, kas izsniegta Biļešu pārdošanas sistēmā, iepriekš iepazīstoties ar šiem noteikumiem, ir apliecinājums veiktajam darījumam, tādējādi nepareizi iegādātas e-biļetes netiek mainītas.

Sabiedrība neuzņemas atbildību, ja e-biļete ir nozaudēta un Pasažieris nevar uzrādīt iegādāto e-biļeti izdrukātā veidā vai kādā no mobilajām ierīcēm, kā arī ja e-biļete kļuvusi pieejama trešajām personām Pasažiera vainas dēļ.

Katrai pārdotajai e-biļetei ir unikāls autorizācijas kods, kas tiek dzēsts uzreiz pēc e-biļetes uzrādīšanas konduktoram kontrolierim.

Farmācija - jautājumu un atbilžu arhīvs | Veselības inspekcija

Atkārtota koda uzrādīšana nedod tiesības to izmantot citam pasažierim braukšanai vilcienā. Biļetes ar identisku autorizācijas kodu neuzliek Sabiedrībai nekādas saistības. Pasažiera personas dati tiek glabāti 3 trīs gadus no to iesniegšanas dienas. Īpašumtiesības 3. Visas autortiesības uz mājaslapu, mobilo lietotni, Sabiedrības logotipu, kā arī uz mājaslapā un mobilajā lietotnē izmantoto Biļešu pārdošanas sistēmu pieder Sabiedrībai.

Publicēto informāciju atļauts izmantot tikai uzziņas nolūkos un e-biļešu iegādei. Informāciju nedrīkst izmantot komerciālos nolūkos un pārpublicēt. Jebkāda darbība, kas var izraisīt biļešu pārdošanas sistēmas un tīmekļa lappuses pārslodzi vai biļešu pārdošanas darbības traucējumus, ir aizliegta. Par šī punkta pārkāpšanu Sabiedrībai ir tiesības iekasēt līgumsodu EUR.

Patērētāju tiesību aizsardzības likums

E-biļetes iegādes un izmantošanas kārtība 4. Lai izmantotu sabiedriskā transporta pakalpojumus, Pasažieris iegādājas braukšanas e-biļeti, bet, lai pārvadātu bagāžu — bagāžas e-biļeti.

Nopirkta iespēja nopirkt pēc 90 dienām vai mobilajā lietotnē iegādātajām e-biļetēm braukšanas tiesības vilcienā apliecina biļetes autorizācijas kods. E-biļetes mājaslapā un mobilajā lietotnē var iegādāties 10 dienas pirms vilciena atiešanas. E-biļete jāiegādājas līdz izvēlētā vilciena atiešanas laikam no pieturvietas, kas norādīts vilcienu kustības sarakstā.

E-biļete jāiegādājas pirms iekāpšanas vilcienā. Iegādājamās e-biļetes apmaksas laiks ir ierobežots, apmaksa jāveic 10 minūšu laikā no apmaksas uzsākšanas.

Sīkdatņu veidi un to mērķi

Pēc veiksmīgi pabeigta maksājuma Pasažieris e-biļeti saņem iepriekš norādītajā e-pastā vai mobilās lietotnes sadaļā Biļetes, papildus e-biļeti var lejupielādēt, izdrukāt un nosūtīt uz citu e-pasta adresi. Pirms apmaksas uzsākšanas Pasažieris pārliecinās, ka tā sagatavota atbilstoši viņa izvēlētajam pasūtījumam. Pasažierim ir pienākums iegādāto e-biļeti saglabāt līdz brauciena beigām un uzrādīt konduktoram kontrolierim un kontroles opcijas izmantošanas termiņš laikā — kontrolierim revidentam.

E-biļete būs derīga izvēlētajā datumā no konkrētas pieturvietas līdz konkrētai pieturvietai, kas norādīta e-biļetē. Ja e-biļetē ir norādīta arī zona vai starpzona, tad iegādātā e- biļete būs derīga  visu e-biļetē norādīto zonu vai starpzonas robežās. Divu dimensiju aztec kods. E-biļetes derīguma termiņš un atgriešanas kārtība 5.

Informācija par sīkdatnēm

E-biļete vienas līnijas ietvaros ir derīga tikai uz Pasažiera izvēlēto vilcienu biļetē norādītajā maršrutā, datumā un laikā. Ja izvēlētais vilciens nokavēts un e-biļete nav izmantota, tā ir derīga braukšanai ar nākamo vilcienu tajā pašā datumā saskaņā ar vilcienu kustības sarakstu. Gadījumā, ja braukšanas maksa nākamajā vilcienā ir augstāka, pie konduktora kontroliera jāiegādājas piemaksas biļete.

nopirkta iespēja nopirkt pēc 90 dienām

Iegādājoties e-biļetes divu līniju zonu ietvaros caur Rīgu, Torņakalnu, Zemitāniem, biļetes derīgas norādītajā maršrutā un laikā uz šādiem vilcieniem: 5. Neizmantotās vai daļēji izmantotās e-biļetes atgriež atbilstoši Ministru kabineta Ja pieteikumu nav iespējams iesniegt biļešu kasē vai i-Punktā, to var aizpildīt šeit forma F-PI2  un nosūtīt uz e-pasta adresi ipunkts pv.

Atpakaļceļš

Par pieteikuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts e-pasta nosūtīšanas datums un laiks. Pēc pieteikuma iesniegšanas vai nosūtīšanas uz 5.

nopirkta iespēja nopirkt pēc 90 dienām

Iesniedzot pieteikumu mazāk nekā divas stundas līdz biļetes derīguma termiņa sākumam, nauda par neizmantotu e-biļeti netiek atgriezta. Iesniedzot pieteikumu mazāk nekā 2 divas stundas līdz otrās e-biļetes derīguma termiņa sākumam, nauda par neizmantoto e-biļeti netiek atgriezta.

Tele2 līguma noteikumi

Ja no vilciena izsēdina pasažieri, kurš atrodas alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibumā un pārkāpj sabiedrisko kārtību, vai ja pasažiera bagāžā ir atklātas lietas, kuras aizliegts pārvadāt, kompensāciju par neizmantoto daļēji izmantoto e-biļeti neizmaksā un maksu par bagāžas pārvadāšanu nekompensē.

Nozaudētas un sabojātas e-biļetes Sabiedrība neatjauno un naudu par tām neatmaksā.

  1. Nopirku telefonu, bet tomēr tas nepatīk. Vai varu samainīt? | Tele2
  2. LV portāla infografika; Iepirkties internetā ir ērti — tikai pāris klikšķu līdz pirkumam.

Nauda par neizmantoto e-biļeti tiek atgriezta tikai uz Pasažiera bankas kontu, no kura tika veikta e-biļetes apmaksa, 8 astoņu darba dienu laikā no Pasažiera pieteikuma saņemšanas.

raksti