No iespēju pasaules

Pasaules tirgus dos papildu iespējas | eLiesma

Digitālo iespēju pasaule, SIA

Šie noteikumi attiecas uz no iespēju pasaules pakalpojumiem, kuri ir pieejami CrediWeb® portālā, un tie jāievēro ikvienam CrediWeb® lietotājam. CrediWeb® iekļautajai informācijai ir uzziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka.

kā tērēt un pelnīt naudu

Portāla produktos ietvertie vērtējumi ir uzskatāmi par trešās personas viedokli, un nevar būt vienīgais pamats lēmumu pieņemšanai. Portāla lietotājs apņemas izmantot portālā pieejamo informāciju tikai leģitīmiem mērķiem. Portāla lietotājs ir atbildīgs par fizisko personu datu aizsardzības normatīvā regulējuma prasību ievērošanu.

Atsaucoties uz portālā iegūto informāciju, lietotājam ir jānorāda atsauce uz portālu. Portālā saņemtas informācijas tālākizmantošana komerciāliem mērķiem ir atļauta tikai pēc iepriekšējas saskaņošanas ar portāla uzturētāju.

bināro opciju bonuss

Bez rakstveida vienošanās ar portāla uzturētāju aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas informācijas pieprasīšanai no datubāzes. Portāla lietotājs ir atbildīgs par tam piešķirto piekļuves rekvizītu nenokļūšanu trešo personu rīcībā.

Portāla lietotājs uzņemas pilnu atbildību par darbībām, kas veiktas CrediWeb® sistēmā, izmantojot konkrētā lietotāja piekļuves rekvizītus.

DIGITĀLO IESPĒJU PASAULE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

CrediWeb® portāla uzturētajam ir tiesības mainīt pakalpojumu saturu un apjomu, paziņojumu par izmaiņām iepriekš publicējot portālā  www. Portāla uzturētājam ir tiesības atteikt reģistrācijas pieprasījumu bez paskaidrojumu sniegšanas.

punktveida bināro opciju stratēģijas

Portāla uzturētājam ir tiesības bloķēt pieeju pakalpojumu saņemšanai portālā, ja tam ir pamats uzskatīt, ka tiek pārkāpti CrediWeb® izmantošanas noteikumi. Portāla uzturētājs neatbild par zaudējumiem, kas radušies Lietotāju pieļauto kļūdu vai izdarīto pārkāpumu rezultātā, Portāla uzturētājs neatbild par tehniskām problēmām, kuru dēļ nav iespējams saņemt pakalpojumus tiešsaistes režīmā, Portāla uzturētājs neatbild par secinājumiem, ko Klients izdarījis, pamatojoties uz portālā CrediWeb® saņemto informāciju, kā arī attiecīgiem Lietotāja pieņemtajiem lēmumiem un to sekām.

Portāla uzturētājs neatbild par iespējamām informācijas kļūdām portālā.

opcijas un

Portāla lietotājs, kas portālā reģistrējies kā fiziska persona, ir informēts, ka portāla uzturētājs un tā grupas uzņēmumi no iespēju pasaules personas datu, ko portāla lietotājs iesniedzis, reģistrējoties un autentificējoties portālā, apstrādi portāla uzturētāja un tā grupas uzņēmumu CrediWeb® sniegto pakalpojumu nodrošināšanai, pakalpojuma satura personalizēšanai, kā arī, lai veiktu citas darbības tiesisko attiecību nodibināšanai un saistību izpildes nodrošināšanai.

raksti