Lielākais reālais ienākums internetā

Latvijas ekonomika — vai ar vienu kāju jau viduvēju ienākumu slazdā? Igors Kasjanovs Latvijas Bankas ekonomists Raugoties uz to, kā pēdējā laikā pakāpeniski mazinās Latvijas ekonomikas izaugsmes temps lai arī liela daļa no tā ir skaidrojama ar ārējām norisēm, kas nav šī raksta fokusa tēmaarvien lielākais reālais ienākums internetā domās atgriežos pie tiem jautājumiem, kas man personīgi bija aktuāli pirms-krīzes periodā.

Tad pirmo reizi iepazinos ar konceptu middle income trap turpmāk tekstā — MIT jeb latviskojot — vidēju ienākumu slazds. Domāju, ka ekonomistiem šis koncepts ir labi zināms, tomēr pēdējā laikā nedaudz piemirsts, jo kādu laiku īsti nebija aktuāls. Kas tad īsti ir MIT? Ar šo jēdzienu tiek saprasta situācija, kad tautsaimniecība reālās konverģences procesa gaitā iestrēgst vidēju ienākumu līmenī un nespēj pārlēkt nākamajā, augstu ienākumu līmenī. Savulaik, kad tikai uzsāku savu ekonomista karjeru lielākais reālais ienākums internetā Latvijas tautsaimniecība ļoti straujiem tempiem konverģēja uz Eiropas Savienības ES vidējo līmeni, aizdomājos par to, cik lielas iespējas Latvijai ir tikt šīm valstīm līdzi.

To pēta dažādas ekonomikas augsmes teorijas, bet par to citreiz. Pēc Eurostat datiem, Latvija Protams, vienmēr var spriest par to, vai šāds rādītājs pilnībā atspoguļo reālās konverģences procesu, kā arī apstrīdēt metodoloģiskās rādītāja nianses, bet tas būtu vieglākais ceļš, jo īsti alternatīvu šim rādītājam nav. Kādu laiku atpakaļ, īpaši straujās izaugsmes gados, bija populāri ar lineāra trenda palīdzību rēķināt, pēc cik gadiem Latvija sasniegs ES vidējo līmeni.

Finanšu vadība un pārvaldība

Šāda pieeja, protams, ir ļoti vienkāršota un vairāk noderīga politiķiem, bet ekonomiskā teorija paredz dažas problēmas. Viena no tām — MIT. Kas ir middle income trap? Valstīm, atrodoties reālās konverģences ceļa sākumā, pirmie soļi parasti padodas visai raiti. Pirmais tautsaimniecības attīstības posms lielākais reālais ienākums internetā saistīts ar savu dabisko priekšrocību izmantošanu — dabas opciju veidi un to nozīme un lauksaimniecības zemju utilizāciju.

Nākamajā posmā ārējās tirdzniecības un kapitāla plūsmu barjeru mazināšana salīdzinoši ātri dod būtisku pienesumu reālajai konverģencei lielākais reālais ienākums internetā pakāpeniski sāk attīstīties darbaspēka intensīvā rūpniecība piemēram, apģērbu un tekstilizstrādājumu ražošana, pārtikas ražošana, vienkāršākā kokrūpniecība utt.

Nākamajā posmā ārvalstu tiešās investīcijas un to spill-over efektieksports kas visbiežāk balstās uz salīdzinoši lētu darbaspēku un mazu apstrādes apjomu un imports tajā skaitā pārņemtās tehnoloģijas un know-how ātri turpina veicināt reālās konverģences procesu. Pamazām aug eksportētāju ienākumi, attīstās vietējā rūpniecība, kā arī pakalpojumi, kas nepieciešami šo sektoru apkalpošanai. Tāpat turpina pieaugt darbaspēka ienākumi, tādējādi padarot ražoto produkciju dārgāku un tādējādi mazāk konkurētspējīgu ārējos tirgos.

Pieaugot tirgojamo nozaru atalgojumam, pakāpeniski sāk pieaugt arī pieprasījums pēc pakalpojumu nozaru sniegtajiem pakalpojumiem un pakāpeniski kāpj algas arī tajās.

Pieaugot darbaspēka ienākumiem vēl tālāk un, mazinoties kā nopelnīt naudu nepilna laika darbā ar konverģences mērķa grupām, vēl vairāk sarūk konkurētspējas priekšrocības galvenokārt tās, kas saistītas ar cenu faktoriem. Līdz pienāk mirklis, kad, balstoties uz esošajiem tautsaimniecības resursiem, tālāka attīstība ir ierobežota.

Tautsaimniecības reālās konverģences procesu var salīdzināt ar sportistu, kas uzsāk treniņus, piemēram, tāllēkšanā. Lai iemācītos aizlēkt viena metra attālumā liela piepūle nav jāizdara, tas pats attiecas uz diviem un trim metriem — atliek paskatīties, kā to dara citi. Četru metru lēcienam nāksies patrenēties un dabūt dažus nobrāzumus. Pie pieciem metriem būs lielākais reālais ienākums internetā ar treneri pie lēciena tehniskajām niansēm, un katrs nākamais centimetrs nāks ar lielām grūtībām.

Līdzīgi ir arī ar tautsaimniecību - sasniedzot kādu reālās konverģences robežu, tautsaimniecības izaugsmes fundamentālie faktori visbiežāk ģeogrāfiskās priekšrocības, darbaspēka prasmes, derīgie izrakteņi utt. Atalgojuma starpība starp valsti un ārējās tirdzniecības partnervalstīm sarūk un nesniedz vairs priekšrocības apstrādes rūpniecības un eksporta konkurētspējas uzturēšanā. Un gadās, ka šajā brīdī tautsaimniecība lielākais reālais ienākums internetā veidā "iestrēgst" vidēju ienākumu līmenī, bez iespējas pārlēkt nākamajā, augsto ienākumu līmenī.

Tajā mirklī, tāpat kā sportistam, ir jāstrādā un jāslīpē nianses, lai panāktu nākamo uzlabojumu. Iestrēgšana MIT nozīmē to, ka, visticamāk, cenu konkurētspējas sniegtās priekšrocības ir kļuvušas mazākas nekā reālās konverģences sākumposmā. Arvien lielāku lomu sāk spēlēt ne-cenu faktori — preču un pakalpojumu kvalitatīvie aspekti un patērētāju preferences par Latvijas ne-cenu konkurētspēju nesen rakstīja kolēģis K.

Reģionālais IKP uz vienu iedzīvotāju Raksta 1.

Attiecībā uz MIT pēdējos gados ir saradušies neskaitāmi raksti, publikācijas, pētījumi. Vieni ir vairāk aprakstoši, citi - empīriski. Pētot literatūru, nākas secināt, ka joprojām nav panākts vienots kopsaucējs par to, kas ir MIT un kādas pazīmes liecina par tā esamību.

Pēc savas būtības MIT nav nekas neparasts — tas ir vienkārši ekonomistu izdomāts nosaukums vienam no tautsaimniecības reālās konverģences procesa posmiem.

Diezgan daudz uz MIT koncentrējas Pasaules Bankas ekonomisti un pētnieki — ir vairākas publikācijas sk. Personīgi man patīk Bruegel domnīcas pētnieka A. Egavas A. Egawa MIT rašanās faktoru klasifikācija 4. Viņš savā pētījumā par ienākumu nevienlīdzības saistību ar MIT definē MIT rašanās iemeslus un atdala tos no ekonomiskā palēninājuma faktoriem jo daudzi no faktoriem lielākais reālais ienākums internetā neliecināt par MIT eksistenci, lielākais reālais ienākums internetā gan vienkāršu ekonomiskā cikla lejupslīdi.

Galvenie faktori, kas izraisa valsts nokļūšanu MIT, viņaprāt, ir atalgojuma kāpums ko no savas puses varētu nedaudz pārfrāzēt kā "ar produktivitātes kāpuma tempu nesamērojams atalgojuma kāpums" ; pārlieku lielas publiskās investīcijas tas kavē privāto investīciju attīstību ; liela atkarība no eksporta vai drīzāk mazs iekšējais visas binārās iespējas bez depozīta un ieguldījumiem ; reģionālā ienākumu nevienlīdzība; mājsaimniecību ienākumu nevienlīdzība; sabiedrības novecošana.

Lai arī daļa no Egavas minētajiem faktoriem ir minama arī vienkārša ekonomikas cikla lejupslīdes fāzē, tomēr, manuprāt, minēto faktoru kopums labi apraksta tieši vārda "slazds" būtību. Tādējādi sanāk, ka valsts tiek savā ziņā ierauta slazdā, no kura bez nopietniem "cirtieniem" nav iespējams izkļūt.

Kāda ir situācija Eiropā ar MIT? Kā jau rakstīju iepriekš, ir grūti viennozīmīgi vērtēt to, vai tautsaimniecība atrodas MIT. Tomēr intereses pēc paraudzījos, kā izskatās reālās konverģences process ES dalībvalstu vidū. Īpaši interesanti ir pievērst uzmanību tām valstīm, kas vienlaicīgi ar Latviju Tās valstis, kuras atrodas virs 45° līnijas, šajā laika posmā ir paaugstinājušas savu relatīvo labklājību, tās, kuras zem, — samazinājušas.

Jo tālāk valsts atrodas no 45° līnijas, jo lielākas pārmaiņas šo 10 gadu laikā ir notikušas. ES dalībvalstu IKP attīstība laika posmā no Vienīgie izņēmumi ir Grieķija un Portugāle — valstis, kuras šajā dekādē ir zaudējušas savu relatīvo labklājības līmeni.

Tad seko valstu grupa, kas No tām augstākais labklājības lielākais reālais ienākums internetā ir Maltā un Čehijā, tomēr salīdzinājumā ar Tikmēr Horvātija, Ungārija, Kipra, Čehija un Slovēnija desmitgades laikā ir panākušas salīdzinoši mazu progresu vai pat lielākais reālais ienākums internetā. Iespējams, šo valstu gadījumā varam runāt par MIT, kāpnes bināro opciju stratēģijas, protams, katrai no tām var būt savi specifiski iemesli.

Piemēram, Kipras gadījumā tā ir krīze, ko tā piedzīvoja Vēl vienu grupu veido Rumānija un Bulgārija, valstis, kas pievienojās ES Tās ir divas valstis, kas ir pietiekami līdzīgas, lai varētu tapt salīdzinātas. Tomēr abu valstu pēdējo desmitgažu sniegums ir bijis krasi atšķirīgs. Vēl dažas desmitgades atpakaļ Īrija un Portugāle atradās aptuveni vienā labklājības līmenī, bet Portugāli labklājības ziņā jau faktiski ir panākušas Slovākija, Lietuva un Igaunija.

Tieši Portugāle parasti tiek minēta, kā ES klasiskākais MIT piemērs, kad valsts nav spējīga veikt nākamo lēcienu attīstībā. Portugāles attīstību laika gaitā ir ietekmējusi vāja politiskā griba, nespēja veikt efektīvas opciju tirdzniecības būtība laicīgas strukturālās reformas. Tikmēr Īrija ir bijusi politiski izlēmīga un īsteno uz strukturālām reformām balstītu tautsaimniecības attīstību. Šo valstu krasās atšķirības labi varēja redzēt arī nesenajā parādu krīzē, kad abas bija spiestas vērsties pie starptautiskajām institūcijām pēc palīdzības.

Īrijas rīcība palīdzības programmas ietvaros bija ātra un izlēmīga, kas vainagojās ar ātru palīdzības programmas noslēgšanu un Īrijas atgriešanos starptautisko finanšu tirgu apritē. Tikmēr Portugāles palīdzības programma ir bijusi būtiski sarežģītāka, un šobrīd nav skaidrs, vai Portugālei nebūs nepieciešama vēl viena palīdzības programma. Globālā līmenī, runājot par MIT, parasti tiek pretnostatīt divi kontrasti — panākumi, ko spējušas gūt Dienvidaustrumāzijas valstis, un problēmas, ar kurām saskārušās Dienvidamerikas valstis.

Galvenās debates ir par to, kādēļ vairākām Dienvidaustrumāzijas valstīm ir izdevies pārvarēt MIT, bet Dienvidamerikas valstīm — nē.

lielākais reālais ienākums internetā bināro opciju nepārzīmējošs indikators

Kā jau vienmēr ekonomikā — viss nav melns vai balts. Attiecīgi arī šis jautājums ir ļoti grūti atbildams. Kopējais Latvijas reālās konverģences līdzšinējais ceļš atgādina procesu, kas raksturo MIT. Reālās konverģences vēsturisko procesu viennozīmīgi vērtēt traucē daudzie ekonomiskie šoki, kas laiku pa laikam apturēja konverģences procesu banku krīze, Āzijas-Krievijas krīze, Tomēr neapšaubāmi, ka neatkarīgas valsts pastāvēšanas laikā Latvija ir sasniegusi būtisku konverģenci.

Tā vēl Sava ceļa sākumā Latvija, tāpat kā vairums jaunattīstības ekonomiku, sāka ar tirgus liberalizāciju, dažādu ārējās tirdzniecības barjeru mazināšanu un strukturālu reformu veikšanu. Minētie pasākumi ātri vien veicināja reālās konverģences procesu.

Laika posmā no  Nākamajos četros gados reālās izaugsmes temps pieauga līdz Savukārt laika posmā no  Īsā atbilde uz jautājumu par to, vai Latvija jau šobrīd atrodas MIT, ir — nē!

Ir vairākas pazīmes, kas, manuprāt, par to liecina: Latvijas eksporta daļas pasaules importā turpina pieaugt. Latvijas eksportētāji arvien spēj iekarot jaunus tirgus, kas liecina par Latvijas eksporta konkurētspēju. Īpaši pozitīvi MIT kontekstā ir uzsverams apstāklis, ka Latvijas konkurētspējas uzlabošanos virza galvenokārt ne-cenu faktori, kas ir viens no galvenajiem MIT pārvarēšanas priekšnosacījumiem.

Latvijas uzņēmumu rentabilitātes rādītāji izteikti kā peļņa vai zaudējumi pēc nodokļu nomaksas pret neto apgrozījumu neuzrāda jebkādas pasliktinājuma pazīmes.

lielākais reālais ienākums internetā Bitcoin prognoze novembr

Atalgojuma līmeņu starpība ar eiro zonu saglabājas augsta. Lai arī Latvijā vidējais atalgojuma kāpums apsteidz algu kāpumu ES, tomēr atšķirības saglabājas visai būtiskas sk. Tajā pašā laikā ir skaidrs, ka, atalgojuma līmeņu starpībai sarūkot, mazināsies arī Latvijas cenu konkurētspējas pārsvars.

Ja raugās, piemēram, uz Latvijas un Vācijas vienības darbaspēka izmaksu dinamiku apstrādes rūpniecības sektorā Vāciju izvēlējos kā vienu no ES pamatkodola valstīm; diemžēl nav pieejama agregēta informācija par ES vidējotad Latvija pakāpeniski tuvojas Vācijas līmenim, tomēr starpības ir pietiekami lielas, lai vēl kādu laiku par šo jautājumu īsti nebūtu jāuztraucas.

Nacionālie konti un IKP

Latvijas un Vācijas vienības darbaspēka izmaksas  [2] Datu avots: Eurostat, autora aprēķini Tajā paša laikā nevar noliegt, ka Latvijas tautsaimniecībai piemīt raksturīgas pazīmes tam, ka vidējā termiņā tā varētu nokļūt MIT. Latvijai ir izteikta mājsaimniecību ienākumu un reģionālā nevienlīdzībakā arī vērojama sabiedrības novecošanās.

Pašlaik man nerodas pārliecība, ka valsts ilgtermiņa plānošana ir vērsta tajā virzienā, lai MIT mums nebūtu problēma. Galvenokārt tiek dzēsti esošie ugunsgrēki, bet maz tiek darīts ilgtermiņa attīstības vārdā.

Arī valsts ilgtermiņa plānošanas dokumentos reālās konverģences process visbiežāk tiek uztverts un attēlots kā lineārs process, t.

lielākais reālais ienākums internetā kāds ir finanšu bināro opciju tirgus

Nevarētu teikt, ka lineāra reāla konverģence nav iespējama, bet līdz šim veiktie pasākumi tās nodrošināšanai nepārliecina. Kurš ir tas mirklis, kad Latvijas iekļūs MIT? Grūti viennozīmīgi atbildēt — intuitīvi šķiet, ka mums priekšā ir vēl vismaz procentpunkti reālās konverģences izteikti kā IKP uz iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes pret ES vidējotātad vismaz daži gadi.

Lai arī ļoti teoretizēti, tie sniedz labu ieskatu tautsaimniecības ilgtermiņa potenciālā. Potenciālā IKP aprēķini visbiežāk balstās uz Cobb-Douglas ražošanas funkciju, kas ņem lielākais reālais ienākums internetā uzkrātā kapitāla apjomu investīcijasdarbaspēka un demogrāfisko devumu, kā arī kopējo faktoru produktivitāti KFPkura savukārt apraksta tiešā veidā nenovērtējamus faktorus — tehnoloģisko progresu, know-how, cilvēkkapitāla attīstību, institucionālo faktoru attīstību utt.

Kā jau iepriekš rakstīju, potenciālais IKP ir tehniski sarežģīti aprēķināms rādītājs un pakļauts būtiskām vēsturiskām revīzijām. Tas notiek galvenokārt negatīvo demogrāfisko tendenču dēļ. Savukārt uzkrātā kapitāla pieaugumu ierobežo vājā investīciju izaugsme.

No pēdējo gadu dinamikas redzam, ka investīciju aktivitāte Latvijā patlaban ir zema. Savukārt kopējā faktoru produktivitāte var augt tikai pie nosacījuma, ja šīs investīcijas ir strukturāli labākas — t.

Tāpat kopējai faktoru produktivitātei būtu jāaug uz sekmīgi realizēto strukturālo reformu rēķina. No potenciālā IKP koncepta viedokļa nosacīti no trim mainīgajiem darbaspēka, kapitāla un KFP - salīdzinoši operatīvi gan joprojām runājam par gadiem vidējā termiņā ir ietekmējami vien divi — kapitāls investīcijas un KFP strukturālas reformas. Demogrāfijas tendences ir ietekmējamas, tomēr to efekti ir mērāmi desmitgadēs. Arī uzkrāto kapitāla apjomu strauji uzaudzēt ir gandrīz neiespējami — tas ir vairāku gadu ar augstu investīciju aktivitāti rezultāts.

Tādējādi vienīgais mainīgais, ko var ietekmēt, ir KPF, kas pēc būtības norāda uz tautsaimniecības spēju efektīvi salikt kopā iepriekš minētos divus faktorus — darbaspēku un kapitālu, izmantojot tehnoloģisko progresu, izglītību, veselību u. KPF var ietekmēt virkne faktoru, tomēr galvenie ir institucionālie tiesiskās vides sakārtotība, birokrātiskās barjeras, uzņēmējdarbības uzsākšanas un izbeigšanas barjeras utt. Tādējādi katra paša spēkos ir spriest par to, cik lielas izredzes ir neieslīgt MIT.

Manuprāt, galvenais faktors, no kā būs atkarīga Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīga izaugsme, ir produktivitātes kāpums Latvijas Bankā nesen par vienu no produktivitātes dimensijām notika Ekspertu sarunas.

Izskatās, ka tuvākajā laikā demogrāfisko norišu devums tautsaimniecības izaugsmē labākajā gadījumā būs neitrāls. Pēc būtības tas nozīmē to, ka turpmākā tautsaimniecības izaugsme ir iespējama bipolāri varianti ir uz produktivitātes kāpuma rēķina.

Archive:Reģionālais IKP

Kā panākt produktivitātes kāpumu? Nākamie trīs minētie faktori daļēji atbild uz šo jautājumu.

lielākais reālais ienākums internetā Nedzirdīgie invalīdi mācās binārām opcijām

Darāmā ir daudz, tomēr, manuprāt, šīs ir prioritātes: 1 Viens no līdz šim īsti nenovērtētiem potenciāliem ir nopietnāka pievēršanās enerģētikas jautājumiem.

Enerģētiskās atkarības un tarifu jautājumi tiek apskatīti un diskutēti pietiekami.

Laidienu arhīvs

Agri vai vēlu rūpnieku spiediena rezultātā ekonomiskās politikas veidotāji gan jau lems par šī sloga mazināšanu uz energointensīvo nozaru darbību. Tomēr ir aspekts, kam ir pievērsta mazāka uzmanība, - energoefektivitāte. Un te es nerunāju tik daudz par mājsaimniecībām, cik par apstrādes rūpniecību un komerciālo sektoru, kur joprojām slēpjas milzīgs potenciāls.

Par to liecina ieguvumi, ko panākuši uzņēmumi, kas veikuši energoefektivitātes palielināšanas pasākumus.

Domāju, lielākais reālais ienākums internetā sākums attīstībai šajā jomā ir energoaudita pieejamības veicināšana gan pieejamības nodrošināšanas ziņā, gan no informatīvā viedokļa.

lielākais reālais ienākums internetā signāli binārām opcijām binomo

Nedomāju, ka rūpniecības uzņēmumi pilnībā apzinās energoefektivitātes celšanas potenciālu.

raksti