Labu peļņu internetā dzirdēja fishki net, [ TRUEMETAL Diskusijas - Smagās anekdotes , meklēšana: ja jūs būtu dzirdējuši ]

Ja es būtu krievs…

Salīdziniet, piemēram, grieķu situāciju ar Aleksandru, romiešu un barbaru situāciju ar mūsdienām. Rietumu kultūra ir novecojusi un sevi izsmēlusi - sabiedrībai nav kopīgu ideālu un mērķu un situācija politikā un ekonomikā šo problēmu tikai padziļina. Par augstāko vērtību tiek pasludinātas liberālās demokrātijas idejas un brīvā tirgus ekonomika, kas, protams, ir labvēlīgas indivīda personības attīstībai, bet graujošas sabiedrības morālei kopumā.

labu peļņu internetā dzirdēja fishki net

Turpretī islama pasaulē taisnīgas valsts un sabiedrības ar Allahu priekšgalā izveide ir viens augstākajiem mērķiem. Tas iekļauj arī pagānu kristiešus, līdz ar to arī visus eiropiešus, amerikāņus utt.

labu peļņu internetā dzirdēja fishki net

Viņiem rietumu kultūra saistās ar izlaidību, visatļautību, narkomāniju, alkoholismu utt. Turklāt viņu zemēs demogrāfiskie rādītāji ir superaugsti, bet Eiropas apdzīvotības līmenis nekrītas, tikai "pateicoties" musulmaņu imigrantiem.

Tikai nelaime tāda, ka tolerance nav risinājums.

labu peļņu internetā dzirdēja fishki net

Patiesībā risinājuma vispār nav. Diemžēl, situācija ir jāpieņem tāda kāda tā ir. Kā mēs redzam, saduras divas kultūras - vieni ir egoisti un hedonisti, bet otri altruisti un askēti. Kā jūs domājat cik ilgs laiks paies kamēr pirmie būs pilnībā asimilējušies otrajos?

labu peļņu internetā dzirdēja fishki net

raksti