Kā iegūt 25 par iespēju, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Pakalpojumi :: Mana kredītvēsture

1.Bezmaksas izziņa

Meklēt Mūžizglītība un pieaugušo izglītība Mūžizglītība ir izglītības process dzīves garumā, kas balstās uz vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes un pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju, atbilstoši interesēm un vajadzībām, un darba tirgus prasībām.

Strādājot jebkurā profesijā, Jums būs jāsaskaras ar tehnoloģiju attīstību, kas no strādājošiem pieprasa sekot līdzi jaunajam, kā arī prasmi pielāgoties mainīgajiem apstākļiem.

Papildu mācības un kvalifikācijas celšana palīdzēs Jums kļūt konkurētspējīgākam darba tirgū. Par izglītību uzskata ne tikai akadēmiskas mācības — ikviens veids, kā tiekam pie dzīvē nepieciešamām zināšanām un prasmēm, ir uzskatāms par izglītošanos, savukārt jebkurā ceļā iegūtās zināšanas un prasmes — par iegūto izglītību.

kā iegūt 25 par iespēju

Portālā muzizglitiba. Apmeklējot kartē norādītās saites, būs iespējams uzzināt par iespējām konkrētās pašvaldībās, par profesijām un izglītības programmām, kuras pieejamas vistuvāk jūsu dzīvesvietai.

kā iegūt 25 par iespēju

Pieaugušo izglītības programmas Pieaugušo izglītības programmu katalogs ir pieejams Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē NIIDsadaļās Profesionālās kvalifikācijas ieguve un Profesionālā pilnveide un kursi. Lai veicinātu pieaugušo izglītību, valsts sniedz atbalstu dažādām pašvaldību organizētām izglītības programmām.

Pašvaldībās pieejamas mācību programmas pieaugušajiem par visdažādākajām tēmām.

Pilnu mācību programmu sarakstu aktuālajā pieteikšanās kārtā apskatiet Valsts izglītības attīstības aģentūras tīmekļa vietnē. Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji: vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam arī strādājoši pensionāriar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību t. Koordinatoru kontaktinformācija pieejama Valsts izglītības attīstības aģentūras tīmekļa vietnē.

kā iegūt 25 par iespēju

Par pieaugušo izglītības iespēju klāstu Jūsu dzīvesvietai atbilstošajā pašvaldībā vērts interesēties atsevišķi, jo kā iegūt 25 par iespēju pašvaldībā tas var būt atšķirīgs, piemēram — Rīgas iedzīvotājiem Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra tīmekļa vietnē pieejams saraksts ar pašvaldības organizētām un līdzfinansētām nodarbībām ikvienam no 18 gadu vecuma.

Pieaugušo izglītības, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides un interešu izglītības programmas piedāvā arī augstskolas, piemēram — Latvijas UniversitāteRīgas Stradiņa universitāteLatvijas Kultūras akadēmija u.

  • Mēs sakām — tu vari!
  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Mācību iespējas dažādām pieaugušo grupām Izglītības programmas pieaugušajiem īsteno pašvaldību mācību centri, profesionālās izglītības iestādes, augstskolu vienkāršākais veids, kā nopelnīt naudu tiešsaistē nodaļas, privātie izglītības sniedzēji un nevalstiskās organizācijas.

Mācības nodarbinātajiem, kurus mācībām piesaka darba devējs, koordinē Ekonomikas ministrija. Mācības digitālo tehnoloģiju jomā pašnodarbinātām personām, mazo un mikro uzņēmumu komersantiem organizē Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija LIKTA Mācības bezdarbniekiem, darba meklētājiem, cilvēkiem ar invaliditāti, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu organizē Valsts Nodarbinātības aģentūra. Dažādi jautājumi Kā pārliecināties, ka pēc pieaugušo izglītības programmas apguves tiks piešķirta kvalifikācija?

THIS IS SOME TITLE

Ir vairāki pieaugušo izglītības programmu veidi: profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas. Kvalifikāciju piešķir tikai pēc profesionālās tālākizglītības programmas apguves. Sekmīgu profesionālās tālākizglītības programmas apguvi apliecina valsts izsniegts izglītības dokuments.

kā iegūt 25 par iespēju

Par profesionālās pilnveides kā iegūt 25 par iespēju neformālās izglītības programmu apguvi apliecību izsniedz izglītības iestāde. Profesionālās tālākizglītības programmas raksturo mācību stundu skaits — stundas otrajam profesionālās kvalifikācijas līmenim un stundas trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim.

Mūžizglītība un pieaugušo izglītība

Pamatojums: Izglītības likums un Profesionālās izglītības likums Vai ir iespēja iegūt kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, ja profesija apgūta praksē?

Tas ir iespējams, to sauc par neformālās izglītības atzīšanu. Lai apliecinātu kvalifikāciju, ir jānokārto profesionālās kvalifikācijas eksāmens attiecīgā profesijā.

  • Tu zini ko vēlies un kā to iegūt, bet nepārcenties.
  • Iespēja strādājošajiem apgūt jaunas prasmes vai profesiju - LV portāls

Vairāk lasiet Izglītības kvalitātes valsts dienesta tīmekļa vietnē. Kā pieaugušais var iegūt pamatizglītību vai vidējo izglītību, ja tas nepieciešams turpmākai profesijas apguvei?

Katrs uzņēmums veido savu klientu kredītvēsturi un tā tiek izmantota nākotnē, veidojot no jauna vai atjaunojot esošos sadarbības līgumus. Jūsu kredītvēsturei ir liela nozīme. Piemēram, pozitīvas kredītvēstures gadījumā kādā no telekomunikāciju uzņēmumiem Jūs varēsiet saņemt kāroto produktu vai pakalpojumu uz nomaksu vai noskatītajam transportlīdzeklim saņemt izdevīgākus aizdevuma nosacījumus kādā no līzinga uzņēmumiem.

Pamatizglītību vai vidējo izglītību pieaugušie var iegūt, mācoties vakara maiņu vidusskolās. Daudzviet arī parastajās vidusskolās tiek organizētas vakara jeb neklātienes mācību grupas.

kā iegūt 25 par iespēju

Pamata vai vidējo izglītību pieaugušie var iegūt arī tālmācībā. Tālmācības programmas īsteno daudzas izglītības iestādes, kā, piemēram, Rīgas Tālmācības vidusskola un citas. Kādas ir iespējas iegūt plašāku informāciju par pieaugušo izglītību Latvijā un ārvalstīs?

kā iegūt 25 par iespēju

Izglītības un zinātnes ministrija regulāri papildina informāciju platformas Latvijas sadaļā.

raksti