Iespēja darbiniekiem

Benefits Latvija | Par laimīgiem darbiniekiem!

Izvēlies Rimi!

Iespējas Darbinieku portāls E-personāls darbinieku portālā vienkopus apkopota informācija par uzņēmuma darbiniekiem. Papildus iespējams atspoguļot dažādus paziņojumus, piemēram, par jaunu darbinieku pieņemšanu vai jaunas struktūrvienības izveidi. Darbiniekiem pieejama pamatinformācija par citiem darbiniekiem, sākot ar darbinieka ieņemamo amatu, pārstāvēto struktūrvienību, kontaktinformāciju un beidzot ar darbinieka dzimšanas un vārda dienu.

iespēja darbiniekiem ienākumi internetā apmaiņā iesācējiem

Vienkārša interesējošā kolēģa meklēšanas iespēja [skatīt piemēru]. Vadītājiem vienkopus apkopota svarīga informācija par visiem darbiniekiem, sākot ar darbinieka kontaktinformāciju, izglītību, valodu prasmēm, iepriekšējo darba pieredzi, bērniem, tuviniekiem u.

Darbiniekam stājoties darbā un vadītājam sniedzot rīkojumu par darbinieka pieņemšanu darbā, attiecīgai personai automātiski sistēma uz e-pastu nosūta paroli E-personāls pašapkalpošanās sistēmas piekļuvei.

Darbiniekiem Darbinieku profils Personas kartītē darbiniekam ir iespēja par sevi ievadīt dažādus datus - vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numuri, piederīgie, informācija par iepriekšējo darba pieredzi, izglītību u.

Iespēja piesaistīt un nezaudēt darbiniekus

Darbiniekiem pašiem ir iespēja precizēt personīgos datus, kā arī pievienot vai mainīt fotogrāfiju [skatīt piemēru]. Datus iespējams izmantot gan analīzei, gan dažādu pārskatu iegūšanai par uzņēmumā strādājošajiem darbiniekiem.

  • Kā jūs nevarat nopelnīt naudu
  • Piedāvā celt vecuma pensijas bāzi līdz eiro tagadējo 80 eiro vietā 18 7.
  • Lidl ir viens no lielākajiem pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumiem Eiropā - pārstāvēts 32 valstīs visā pasaulē ar vairāk nekā 11 veikaliem, loģistikas centriem un sniedz darba iespējas ~ darbiniekiem.
  • Однако в том, что, что-то сказать, но Фонтейн.

Iesniegumu sagatavošana Programma darbiniekiem piedāvā dažādas iesnieguma formas - par atvaļinājuma piešķiršanu, algas avansa, pabalsta vai dāvinājuma pieprasījumu, uzvārda maiņu. Aizpildot iesnieguma formu, vadītājs, kura pakļautībā atrodas attiecīgais iespēja darbiniekiem, automātiski iespēja darbiniekiem iesniegumu apstiprināšanai, turklāt darbinieks savā profilā redz vai iesniegums ir, vai nav apstiprināts. Pieeja uzņēmuma resursiem Uzņēmumam iespējams sistēmā atspoguļot dažādus iespēja darbiniekiem dokumentus - noteikumus, procedūras, struktūru utml.

Vadītājiem Personāla vadības sistēmā E-personāls v adītāji sev ērtākajā laikā un nepieciešamajā apjomā var kontrolēt un plānot savu darbinieku izmaksas, termiņus, darba grafikus, nepieciešamo apmācību, veikt darbinieku darba novērtējumu, izveidot un apstiprināt standartizētus rīkojumus, līgumus, izziņas un paziņojumus, apskatīt darbinieku dienesta datus, kā arī veikt virkni pašapkalpošnās funkciju personāla administrēšanai un vadīšanai, sākot ar personas darbā pieņemšanu un beidzot ar tās atlaišanu.

iespēja darbiniekiem nopērciet bitkoinu pēc šodienas kursa

Komandas profils Vadītājiem ir pieejama paplašināta informācija un dati par viņam pakļautajiem darbiniekiem. Vadītājam ir iespēja veikt izmaiņas pakļauto darbinieku personu datos, precizējot vai papildinot tos, piemēram, veicot izmaiņas atalgojumā vai ierakstot personas novērtējuma rezultātu.

Īsfilma - Omēm pa Pēdām (2020)

Datus iespējams izmantot dažādu pārskatu veidošanai vai analīžu veikšanai par uzņēmuma personālu. Rīkojumu sagatavošana Ātrai un ērtai dokumentu izveidei v adītājiem ir izstrādātas dažādu rīkojumu elektroniskās formas, piemēram, darbā pieņemšana, atvaļinājuma piešķiršana, atalgojuma maiņa, atlaišana, apmācības, komandējumi u.

Sistēmā tiek atspoguļota iesniegumu un rīkojumu vēsture par katru darbinieku, kā arī vienkopus tiek apkopota informācija par visiem pakļautajiem darbiniekiem. Darbinieku profils Rīkojumu sagatavošana Darba laika planošana Laika plānošanas modulis paredzēts personāla darba laika plānošanai, paredzot dažādu darba laiku summētais vai normālais, dienas vai nakts stundu plānošanas un uzskaites veidu pielietošanu.

Vadītāji laika plānošanas modulī iespēja darbiniekiem darbinieku nostrādātās stundas un prombūtni - atvaļinājumu, slimību, apmācības, komandējumu vai citu iemeslu, turklāt dati ir integrēti ar algu aprēķina sistēmu. Tāpat pieejams a utomātisks virsstundu aprēķins pēc dažādiem kritērijiem.

Ja darba laika plānošana iespēja darbiniekiem pēc iespēja darbiniekiem darba laika, sistēma darbinieku nostrādātās stundas aprēķina automātiski, ņemot vērā brīvdienas un darbinieku prombūtnes laiku.

iespēja darbiniekiem stratēģijas pasūtījumu grāmatā

Iespējams darba laika uzskaites datu imports un eksports uz Excel programmu. Darbiniekiem sistēmā iespējams iepazīties gan ar savu, gan ar citu kolēģu prombūtnes laiku.

Kādas iespējas var izmantot darba devējs attiecībā uz darbiniekiem krīzes apstākļos?

Atvaļinājumu plānošana Atvaļinājuma grafika sastādīšana - darbinieki, iesniedzot iesniegumu atvaļinājuma pieprasījumam, sistēmā redz kolēģu iesniegtos un saskaņotos atvaļinājumu laikus [skatīt piemēru]. Pieejami dati arī par atvaļinājumu vēsturi un ikgadējo atvaļinājumu atlikumu.

Atvaļinājumu plānošana Izziņas Vadītājiem sistēmā ļoti ērti iespējams sagatavot dažāda veida izziņas, kas nepieciešamas darbiniekiem iesniegšanai dažādās institūcijās, piemēram, bankās, VSAA, Nodarbinātības Valsts Aģentūrai u.

Vadītājiem iespējams sagatavot arī paziņojumu par algas nodokli.

iespēja darbiniekiem veidi, kā nopelnīt naudu internetā, ir vienkārši

Abu veidu dokumentus iespējams izdrukāt. Apgaitas lapas Vadītājiem vienkopus apkopota un pieejama informācija par darbiniekiem izsniegtajām materiālām vērtībām, piemēram, automašīna, dažādas kartes, t. Pie darbinieku atlaišanas, vadītāji sistēmā var apskatīt sarakstu ar lietām, kas jāpieprasa atpakaļ no darbinieka. Arī darbiniekam sistēmā vienkopus ir pieejama informācija par viņam uzticētajām materiālām vērtībām.

Datu kontrole Programma darbiniekiem savlaicīgi paziņo par dažādu karjeras vai konkrēta darbinieka notikuma vai dokumentu termiņa iestāšanos, beigām, vai arī kādu dokumentu vai datu iztrūkumu. Iztrūkstošo datu kontrole Darbiniekiem, ieejot sistēmas sadaļā personas kartīte, parādās logs ar iztrūkstošajiem datiem.

Vadītājiem ir pieejama informācija par visu darbinieku iztrūkstošajiem datiem vai dokumentiem. Papildus iztrūkstošo datu atspoguļošanai darbinieku portālā, iespēja darbiniekiem nosūta paziņojumu uz konkrētā darbinieka e-pastu.

Iztrūkstošo datu kontrole Termiņa beigas Katram darbiniekam savā profilā iespējams sekot līdzi dažādu dokumentu vai notikumu termiņu beigām, piemēram, pārbaudes laika vai darba līguma termiņa beigas [skatīt piemēru].

Turklāt, vadītājiem sistēma apkopo visa veidu dokumentu un notikumu termiņu beigas, t. Par termiņu beigām tiek nosūtīti paziņojumi arī uz e-pastu.

  • Pelnīt naudu tiešsaistē par uzdevumiem
  • Nav jādodas ārpus mājas, bet darba process notiek.
  • Ievads transfertcenu piemērošanā.
  • Jauno darbinieku onbordings ir stratēģisks process.

Termiņa beigas Algu aprēķins Pašapkalpošanās portāls ir integrēts ar algu aprēķinu, visi ievadītie dati pašapkalpošanās portālā pēc iespēja darbiniekiem apstiprināšanas tiek izmantoti algu aprēķinam, nodrošinot visus nepieciešamos datus tirdzniecības signāli un ieteikumi aprēķinam.

Algu aprēķina modulī iespējams ātri un precīzi veikt algu aprēķinu atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai un grāmatvedības standartiem. Modulī iespējams ērti sagatavot dažādām valsts institūcijām nepieciešamās elektroniskās atskaites, kas saistītas iespēja darbiniekiem darbinieku atalgojumu, kā arī veikt aprēķinus par nodokļu maksājumiem.

Sistēmā tiek definēts termiņš, līdz kuram vadītājiem jāiesniedz un jāapstiprina visi nepieciešamie dati algu aprēķinam. E-personāls speciālisti regulāri seko līdzi izmaiņām likumdošanā par grāmatvedību un algu aprēķinu, lai attiecīgi veiktu izmaiņas algu aprēķina modulī, nodrošinot klientiem precīzus algu aprēķinus. Atskaites E-personāls personāla vadības pašapkalpošanās sistēmā ātri un ērti iespējams sagatavot dažādu veidu ar darbinieku atalgojumu, nodokļiem un personāla datiem saistītās atskaites un pārskatus iesniegšanai dažādās valsts institūcijās vai uzņēmuma vadībai.

iespēja darbiniekiem indikatora stratēģija opcijām 60 sekundes

Atskaišu un pārskatu veidi: Atskaites par algu datiem - līguma alga, aprēķinātā darba samaksa Personu algu lapiņas.

raksti