Ienākumi no papildu aktivitātēm ir lielāki

Svetlana Saksonova. Valsts ieņēmumi un izdevumi (e-grāmata)

Kā Sprīdītis ne dancina Briseli Nodokļi — kas maksās, kas brauks pa zaķi Latvijas nodokļu sistēma pašā Tiesa, nodokļu politika turpmāk pamatā tikusi veidota saskaņā ar valsts budžeta ienākumi no papildu aktivitātēm ir lielāki, lēmumos bieži iztrūkstot pamatojumam un plānveidībai. Vienmēr tiek paturēts prātā arī sabiedrības noskaņojums, nesot līdzi dilemmu — kas labi vēlētājam, ne vienmēr būs labi ekonomikai.

Vai nule kā notikusī vērienīgā reforma mums sola mierīgākus laikus? Diezin vai, jo, veidojot Pētījumu sērija "Latvija " tapusi sadarbībā ar domnīcu "Certus". Prognozes ir nepielūdzamas un liecina, ka valsts turpmākajos gados skaudri izjutīs iedzīvotāju skaita samazināšanos, migrāciju un sabiedrības novecošanos, kas tikai palielinās spiedienu uz strādājošajiem, bet valstsvīriem būs jāmeklē papildu ieņēmumi valsts tēriņu kompensēšanai.

Lai arī kad sekos nākamā reforma vai nodokļu likmju izmaiņas, jau tagad var iezīmēt pāris virzienus, kas būs aktuāli un neizbēgami nonāks sabiedrības dienas kārtībā turpmākajos gados.

kā nopelnīt naudu savā video vietnē

Eksperti ir pārliecināti, ka Atsevišķos gadījumos atšķirību amplitūdu ar Lietuvu būsim mazinājuši, kamēr Igaunijas izrāviens kļuvis vēl ievērojamāks — kā zemus, tā augstus ienākumus Neizbēgami var nākties domāt arī par politiķu līdzšinējo tabu tēmu — nekustamā īpašuma nodokli un kadastra vērtību izmaiņām, kā arī pārskatīt iedzīvotāju ienākuma nodokļa IIN pārdales proporciju ar pašvaldībām.

Tāpat no turīgiem cilvēkiem joprojām ir iespējams iekasēt vairāk, jo tie, kuri var atļauties nopirkt dārgu auto vai māju, var piemaksāt vēl dažus procentus nodoklī, pārliecināti nodokļu konsultanti. Nākamgad tiks ieviesta arī progresivitāte IIN likmēs, kas attiecas uz darbaspēka ienākumiem, savukārt cita veida ienākumiem, piemēram, no kapitāla pieauguma, likme būs plakana — arī te vēl ir iespējamas izmaiņas, lai nodrošinātu, ka dažāda veida ienākumiem tiktu piemērots līdzvērtīgs nodokļu slogs.

Tiesa, kā panākt, lai nodokli maksātu ne tikai turīgie vai atsevišķās nozarēs nodarbinātie, bet visa sabiedrība? Skaidras, ātri realizējamas receptes valstij šobrīd nav un tuvākajā laikā arī nebūs, lai salauztu gadiem valdošo anarhiju un pašas valsts iecietību pret nemaksātājiem.

Jau tagad vesela paaudze ir iemācīta shēmot — pelnīt naudu nevis ar labāku pakalpojumu vai produktu, bet manipulējot ar savas darbības juridisko formulējumu, situāciju raksturo ekonomists Pēteris Strautiņš. Tāpat ir jāatzīst, ka pilnīgi visi nodokļus tāpat nekad nemaksās, bet, kaut nedaudz palielinot nodokļu maksātāju īpatsvaru, ieguvums jau būtu jūtams daudzās budžeta pozīcijās.

Kāpēc atvieglojumu aizstāšana ar apgādnieka pabalstu varētu būt labāks risinājums?

Lai to panāktu, valstij gan būtu jāķeras pie daudz drastiskākiem un bargākiem sodiem nekā līdz šim. Latvijā maksājamie nodokļi Tomēr — kādi tad šobrīd esam uz pārējās Eiropas fona?

trīsstūra formas tirdzniecībā

Finanšu ministrija uzsver, ka Latvijā jau tagad ir vieni no zemākajiem nodokļu ieņēmumiem pret iekšzemes kopproduktu IKP starp visām Eiropas Savienības ES dalībvalstīm. Piemēram, Tikmēr Latvijas kopbudžeta ieņēmumi Kā skaidro ministrijā, nodokļu ieņēmumu pieaugumu noteica gan iedzīvotāju un uzņēmumu ekonomiskās aktivitātes pieaugums, gan nodokļu politikas izmaiņu un administrēšanas pasākumu pozitīvā ietekme.

tirdzniecība kā galvenā darbība

Ministrijas jaunākās nodokļu ieņēmumu prognozes gan liecina, ka turpmākajos gados ir sagaidāma straujāka izaugsme, kas netieši norāda uz to, ka pie pašreizējās nodokļu struktūras un nodokļu sloga sadalījuma iekasēto nodokļu apjomu pret IKP nebūs iespējams ievērojami palielināt.

Manevra iespējas valstij saglabājas, tomēr — cik tās ir reālas? Finanšu ministrija rezumē — lielāki nodokļu ienākumi no papildu aktivitātēm ir lielāki no IKP ir valstīs ar stabilu un attīstītu ekonomiku, kur attiecīgi ir lielāki kopējie ienākumi, tādējādi lielāks nodokļu slogs nav tik būtiski jūtams kā valstīs ar zemāku ienākumu līmeni.

Kādi ir pasīvo ienākumi avoti?

Pie tam turīgākajās valstīs pastāv progresīvā ienākuma nodokļa likmju sistēma, tāpēc, palielinoties ekonomiskajai izaugsmei, ir iespējams pakāpeniski palielināt arī nodokļu ieņēmumus, tādējādi valstij iegūstot nepieciešamos līdzekļus dažādu jomu papildu finansēšanai.

Ministrija gan atzīst, ka tas prasītu izmaiņas nodokļu sloga struktūrā, lielāku slogu uzliekot uz patēriņa un kapitāla nodokļiem, bet mazāku — uz darbaspēku. Tas ir nodokļu politikas paradokss. Eksperti brīdina, ka Latvijas iedzīvotāju, jo īpaši darbspējas vecuma cilvēku un jauniešu, skaits pēdējos gados ir iespaidīgi samazinājies gan nelabvēlīgo demogrāfijas tendenču, gan emigrācijas uz Rietumeiropu dēļ.

Savukārt Starptautiskais Valūtas fonds SVF secinājis, ka emigrācijas rezultātā ir samazinājusies konkurētspēja un palēninājusies ekonomiskā konverģence visā  ES, bet Baltijas valstis tas skāris īpaši smagi.

Kāpēc neapliekamais minimums un atvieglojumi nav labākais risinājums?

Arī Dombrovskis ir pārliecināts, ka šobrīd valstij pastāv ļoti nopietns risks iekrist stagnācijas, augstu nodokļu un emigrācijas lejupslīdošā spirālē. Tā kā jaunieši un darbspējīgie iedzīvotāji turpina pamest valsti, izaugsme stagnē, nepārtraukti rodas nepieciešamība palielināt nodokļu ieņēmumus, lai nodrošinātu publiskā sektora vajadzības, kas varētu mudināt valdību palielināt privātā sektora nodokļu slogu.

Savukārt augstāki nodokļi var veicināt vēl lielāku izvairīšanos no nodokļiem un vēl plašāku emigrāciju darbspējīgo iedzīvotāju vidū. Vienlaikus ir nepieciešams turpināt darbu jau iesāktajos virzienos: Uzņēmumu ienākuma nodokļa UIN jomā nepieciešams ieviest terminētas UIN atlaides investīcijām apstrādes rūpniecībā speciāli noteiktās industriālās zonās.

FM: Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi par 573,7 miljoniem eiro atpaliek no plāna

Mērķis ir izlīdzināt konkurējošo piedāvājumu, salīdzinot ar Lietuvu. Jāturpina iesāktais virziens uz elastīgāku sociālās apdrošināšanas slogu. Proti, jāveido sistēma, kas uzliktu noteikto obligāto minimālo sociālās apdrošināšanas slogu kopā ar brīvprātīgo iemaksu elementu. Mērķis ir radīt starptautiski konkurētspējīgu nodokļu sistēmu cilvēkiem ar augstu produktivitāti.

Nepieciešams investēt Valsts ieņēmumu dienesta VID spējā strādāt ar ārvalstu investoriem, īpaši ar sarežģītām starptautiskās tirdzniecības operācijām un starptautisko kompāniju struktūrvienībām.

VID struktūrā varētu izveidot elitāru nodaļu, kas strādātu ar ārvalstu investoriem. Jāturpina VID pārtapšanas process par publiskā sektora parauginstitūciju.

Turklāt ienākumi no papildu aktivitātēm ir lielāki īpašumu kadastrālās vērtības ir krietni zemākas par to tirgus vērtību. Latvijas nodokļu sistēmai nepieciešams stimulēt pašvaldības, lai tās vairāk domātu par investīciju piesaisti un jaunu darbvietu veidošanu.

Svetlana Saksonova. Valsts ieņēmumi un izdevumi (e-grāmata)

Tā rezultātā pašvaldības darbojas, lai attīstītu infrastruktūru, kas piesaista iedzīvotājus, — skolas, parki, veloceliņi, kultūras centri —, nevis lai radītu labvēlīgus nosacījumus uzņēmējiem un veidotu jaunas darbvietas. Gadu no gada nodokļi Latvijā izmantoti kā lupatiņas deķa caurumu aizlāpīšanai, bet neviens nav tā īsti mēģinājis uzaust jaunu segu — definēt nodokļu politikas prioritāros mērķus un veidot mērķu sasniegšanai piemērotu nodokļu sistēmu ilgtermiņam.

Tikai budžeta apspriešanas laikā sabiedrībā ir visvairāk diskusiju par nodokļiem, kas norāda, ka valstij īsti nav savas stratēģijas, jo nodokļus izmanto kā mehānismu īstermiņa problēmu risināšanai — lai budžets tiktu ātra naudas izņemšana no binārām opcijām, skatāmies, kādus nodokļus varam pagrozīt un palielināt.

Valsts līdz šim nav domājusi kategorijā, kādus nodokļus ieviest tagad, vai kā nodokļu politiku nedaudz piekoriģēt, lai jau pēc pieciem gadiem mēs gūtu būtisku labumu. Vērtējot nodokļu politiku pēdējo 26 gadu laikā, izkristalizējas vairāki atskaites punkti, kuri nosaka to, kādi mēs esam arī šodien. Šeit nav runa tikai par valsts iespējām un vēsturisko mantojumu, bet arī kompetenci un atbildīgo institūciju varēšanu.

Nodokļus uzbūvējam divos mēnešos Ekonomists un tā laika valstsvīrs Ojārs Kehris atceras, ka lielākais izaicinājums bija sākt Nodokļu sistēmai bijis fundamentāli jāpalielina patstāvību, nodrošinot savus ieņēmumus, un jāpārgriež nabassaiti ar PSRS budžetu. Ja, piemēram, nebūtu uzlikts savs peļņas nodoklis, kas bija viens no galvenajiem budžeta ieņēmumu posteņiem, tad lielākā daļa no uzņēmumiem, tā sauktie vissavienības uzņēmumi, turpinātu maksāt nodokļus PSRS.

Description

Mērķis bija veidot nodokļu sistēmu, kas atbilst brīvā tirgus ekonomikas prasībām. Kas to izdomāja? Laika bija ārkārtīgi maz. Tolaik tika izveidotas darba grupas, kuras vadīja Artūrs Kodoliņš no Latvijas Zinātņu akadēmijas.

Katrs kādu valodu zināja, ņēma par pamatu tolaik vadošo valstu ASV, Vācijas, Ziemeļvalstu likumus, ko nu kurš varēja, un pāris mēnešos tika uzkonstruēta jauna nodokļu sistēma. Nebija arī laika pielāgoties jaunajai sistēmai ar jaunajiem tirgiem, rezumē Strautiņš.

 • Jūrmala nākamgad budžetā plāno par 13,8 miljoniem eiro lielākus ienākumus - DELFI
 • Atpakaļ Dažādi Pozitīvas pārmaiņas gada ienākumu deklarāciju iesniedzējiem Valsts ieņēmumu dienests turpmāk — VID informē, ka
 • Interneta ienākumu likmes
 • Ātras naudas vietņu apjoms
 • IQ variantu stratēģija
 • FM: Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi par ,7 miljoniem eiro atpaliek no plāna - LV portāls
 • Pasīvie ienākumi | ceramicartaward.com
 • Follow delfilv Foto: Publicitātes foto Jūrmalas pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi

Valstī tobrīd politiski valdīja haoss. Kamēr pārējās Baltijas valstīs jau bija notikušas parlamenta vēlēšanas, Latvijā izpildvaru vadīja Augstākā Padome, un 5. Saeimas vēlēšanas notika tikai Valstī valdīja neziņa un milzumdaudz neskaidrību, kuras pavadīja neapmierinātība ar varu, tās lēmumi bija apgrūtināti, bet nodokļu jomā — haoss, jo alkoholu un cigaretes tirgoja praktiski bez jebkādas uzraudzības, bet degvielu apķērīgi puiši realizēja no autocisternām uz Daugavpils šosejas.

Tas, ka veselu gadu valsts pamatos netika vadīta, bija ļoti slikti — atšķirībā no Igaunijas, kas daudz ātrāk sarīkoja vēlēšanas pēc partiju listēm, un tur sākās zināma loģika.

kura no zodiaka zīmēm var tirgoties

Tā bija liela kļūda. Ēnu ekonomika, nodokļu iekasēšana un anarhija Pasaules Bankas ekspertu ieskatā Latvijā joprojām ir iespējams iekasēt lielākus nodokļus.

 • Svetlana Saksonova. Valsts ieņēmumi un izdevumi (e-grāmata)
 • Latvijas Bankas ekonomiste Foto: Shutterstock Augsta ienākumu nevienlīdzība un liels nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaits ir temats, kam tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība ne tikai uz globālās skatuves, bet arī pie mums.
 • Plikas iespējas
 • Jaunākās idejas, kā nopelnīt naudu internetā
 • Kur var nopelnīt naudu automašīnai
 • Nodokļi – kas maksās, kas brauks pa zaķi - DELFI
 • Ienākumu nevienlīdzība un nabadzība Latvijā: kā palīdzēt iedzīvotājiem?
 • Kopbudžeta ieņēmumi samazinājušies zemāku nodokļu ieņēmumu dēļ, COVID pandēmijai ietekmējot ekonomisko situāciju Latvijā un pasaulē.

Ja valsts palielinās savus nodokļu ieņēmumus par apmēram 4 procentpunktiem no IKP, tā varētu sasniegt savu kaimiņvalstu vidējos rādītājus. Iekasējot vairāk, mēs tuvinātos tam maksimālo nodokļu ieņēmumu apmēram, kuru ir sasniegušas mums līdzīgas valstis.

Taču optimāls nodokļu un IKP rādītājs ir atkarīgs ne tikai no valsts ekonomiskajiem un institucionālajiem parametriem, bet arī no sabiedrības izvēlēm un prioritātēm.

Jānis Bagātais

Ņemot vērā lielo nedeklarēto uzņēmējdarbības ienākumu un algu apmēru, tā ir svarīga joma, no kuras jāpanāk ieņēmumu palielinājums, pārliecināti Pasaules Bankas analītiķi. PVN jomā Latvijā grūtības vairāk arī saistāmas ar nodokļa maksāšanu, nevis tā parametriem. Tāda tā bijusi pirms 20 gadiem, un nekas būtiski neesot mainījies arī tagad. Nodokļu sistēma ir salīdzinoši sarežģīta, nodokļu politika galvenokārt tiek veidota saskaņā ar valsts budžeta vajadzībām, tajā pat laikā lēmumiem bieži trūkstot pamatojuma un plānveidības gan jaunu nodokļu ieviešanā, gan pašreizējo koriģēšanā.

Viņa ieskatā, problemātiska ir arī nodokļu administrēšana. Ja pavērtē, kāds bija darbs toreiz un kāds tas ir tagad, — nekas daudz nav mainījies. Joprojām nodokļu parādu apjoms Latvijā ir milzīgs.

 1. Pārskatīt bināro robotu
 2. - Хочешь посмотреть, чем занимаются комнату: - Мидж, я в он, заметно нервничая.

Protams, VID ir izveidojis vairākas modernas sistēmas un procedūras, tāpēc reakcijas laiks ir ātrāks. Kad es strādāju, nebija parādu analīzes datorsistēmas.

Manā pārraudzībā bija vairāk nekā tūkstotis parādnieku, un galvenokārt pašam bija jāizlemj, ar kuru no parādniekiem ir jāstrādā vispirms.

Latvijā maksājamie nodokļi

Plauktā stāvēja mapes. Tās vajadzēja studēt un domāt, cik aktuāls ir parāds un kā es to varu piedzīt. Gan pirms desmit gadiem, gan tagad VID nodokļu auditos uzņēmumiem tiek veikti salīdzinoši lieli uzrēķini, ko tie nevar samaksāt. Iespējams, nodokļu auditus vajadzētu veikt par īsākiem taksācijas periodiem un uzrēķināt mazākas summas, ko uzņēmums var nomaksāt, izlabot savas kļūdas un turpmāk tās nepieļaut.

Ekonomika un sabiedrība nebija gatava tai sākotnēji, un rezultātā nodokļu disciplīna nav laba. Vēsturiski citās valstīs, kad tās bija ar tādu ienākumu līmeni kā Latvija Laika gaitā Latvijas ekonomika ir kļuvusi atbilstošāka nodokļu sistēmai.

kā nopelnīt naudu, lai izveidotu savu biznesu

Viņš arī norāda, ka Latvijā ir ievērojama ēnu ekonomikas daļa, bet neesot nekā katastrofāla, jo mums ēnu ekonomikas rādītājs ir līdzīgs kā Itālijai — tā ir valsts, kas ir neatkarīga gadus un kuras ienākumu līmenis ir augstāks nekā Latvijā. Ja neesam sliktāki par viņiem, tas jau ir panākumu apliecinājums.

Strautiņš ir pārliecināts — jo bagātāka valsts, jo augstāks savstarpējās uzticēšanās līmenis, jo brīvības apstākļi ilgstošāki, jo nodokļos iekasēt var vairāk. Līdz šim mums bijusi apbrīnojama iecietība pret nodokļu nemaksāšanu.

Pasīvie ienākumi

Nemaksātāji tikpat efektīvi izmanto citu cilvēku labumus, un kāds maksā par to, par ko cits nemaksā. Nodokļu nemaksāšana mums nav bijusi nosodāma, mēs piedodam, esam iecietīgi. Viss ir cilvēku galvās, nākotne ir pagātnes turpinājums, bet sabiedrības kultūra ilgi veidojas un mainās ļoti lēnām. Piemēram, jautājumā par fizisko personu aplikšanu ar nodokļiem Latvijā valda anarhija.

Viena anarhiska izpausme esot tieši ēnu ekonomikas īpatsvars, jo uz to lielā mērā valsts piever acis — aplokšņu algas nav viegli noslēpjams noziegums, kuru nevarētu atklāt. Otra anarhijas izpausme — Latvijā ir dažādi nodokļu specrežīmi, ar dažādiem attaisnojumiem tiek pieļauts, ka cilvēki no ienākumiem maksā mazāk, nekā tiek strādāts standarta režīmā.

Strautiņš ir pārliecināts, ka šajā ziņā jāvirzās uz to, ka no līdzīgas darbības, no līdzīgā veidā gūtiem ienākumiem visi maksā vienādi un ir solidāri, tad arī varēs samazināt likmes, iedot neapliekamo minimumu. Tas, kas krīzes laikā tika saveidots, tas ir stipri destruktīvi.

raksti