Emitenta opcijas konvertēšana

PIEZĪME PAR ŠĶIDRUMA RAŽAS OPCIJAS (LYON) DEFINĪCIJU - CITS -
Likvīdo ienākumu opcijas parādzīmes LYONskuras LYON ir iepriekš noteikta konvertēšanas funkcija, kas ļauj turētājam vai emitentam tos konvertēt uz noteiktu skaitu parasto akciju. LYON ir pieprasāmi, kas emitentam dod tiesības tos atpakaļ iegādāties, un uzticami, kas turētājam dod tiesības tos pārdot. Šīs obligācijas ir konvertējamas, pieprasāmas, kas emitentam dod tiesības tās atpirkt, un grozāmas, kas dod turētājam tiesības tās pārdot. Šīs trīs īpašības, kā arī fakts, ka tie nepiedāvā kuponus, ieviešanas laikā padarīja tos par finanšu jauninājumiem.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos Apstiprināti Rīgas Fondu biržas padomes sēdē Noteikumu piemērošana 1. Noteikumos lietotie termini 2.

Post navigation

Birža un regulētais tirgus 2. Birža ir kapitālsabiedrība, kas organizē regulēto tirgu. Regulētais tirgus ir organizatorisku, juridisku un tehnisku pasākumu kopums, kas padara iespējamu atklātu un regulāru finanšu instrumentu darījumu slēgšanu.

Birža izstrādā un piemēro šos Noteikumus, lai nodrošinātu regulētu un atklātu finanšu instrumentu tirgu, ievērojot ieguldītāju interešu aizsardzību. Tirgus vērtība jeb kapitalizācija tiek noteikta, reizinot emitenta visu akciju skaitu ar šo akciju cenu.

bināro opciju apmācība ir pabeigta stratēģijas, kā izmantot binārās opcijās

Biržas saraksti ir Biržas organizētie finanšu instrumentu regulētie tirgi, kuriem ir emitenta opcijas konvertēšana vienotas prasības emitentiem un finanšu instrumenti, kuri tiek iekļauti un tirgoti attiecīgajā regulētajā tirgū. Kotētie finanšu instrumenti 2.

Kotētie finanšu instrumenti ir finanšu instrumenti, kas ir iekļauti Biržas sarakstos un ar kuriem notiek tirdzniecība Biržas sarakstos. Kotēto finanšu instrumentu emitentiem ir pienākums ievērot šo Noteikumu prasības visu tā emitēto finanšu instrumentu kotēšanās laiku. Biržas sarakstos iekļaujamie finanšu instrumenti 2.

Negatīvas pārvērtības

Biržas sarakstos var iekļaut šādus finanšu instrumentus turpmāk arī — vērtspapīri : 1 akcijas vai tām pielīdzināmus vērtspapīrus, kas nodrošina līdzdalību komercsabiedrības kapitālā; 2 obligācijas un citus parāda vērtspapīrus tajā skaitā ķīlu zīmes, parādzīmes, īstermiņa un ilgtermiņa obligācijas un citus vērtspapīrus, kuri apliecina īpašnieka tiesības saņemt vērtspapīra nominālvērtību un procentu maksājumus ; 3 citus tirgojamus vērtspapīrus, kuros nostiprinātas tiesības iegādāties 1.

Finanšu instrumentu emitents Finanšu instrumentu emitents turpmāk — Emitents ir persona, kuras emitētie finanšu instrumenti ir iekļauti kādā no Biržas sarakstiem. Emitentam jābūt reģistrētam, un tā darbībām jāatbilst Emitentam piemērojamo tiesību aktu kopumam, Emitenta statūtiem un šiem Noteikumiem. Regulētā tirgus dalībnieku pienākumi Personām, kuras darbojas Biržas regulētajā tirgū ir pienākums savā darbībā ievērot FITL, šos un citus Emitenta opcijas konvertēšana noteikumus, Biržas valdes apstiprinātās kārtības un rekomendācijas, kā arī savā darbībā vadīties no regulētā tirgus labās prakses un ētikas principiem.

Noteikumu pieņemšana un piemērošana 3.

robots nopelna naudu jūsu viedtālrunī ātra stabu tirdzniecība

Noteikumi un grozījumi tajos 3. Noteikumus un grozījumus tajos izstrādā Birža. Noteikumi un grozījumi tajos pirms to apstiprināšanas tiek iesniegti Finanšu un kapitāla tirgus komisijai turpmāk — FKTK atzinuma sniegšanai.

Vispārējie jautājumi 6.

Noteikumus apstiprina Biržas opcija gamma. Noteikumi un grozījumi tajos stājas spēkā FITL noteiktajā kārtībā.

Noteikumus un grozījumus tajos Birža vismaz vienu dienu pirms to spēkā stāšanās ievieto savā mājaslapā internetā.

Kā tas darbojas

Biržas valdei ir tiesības izstrādāt un apstiprināt dokumentus, kuros ir sniegtas rekomendācijas vai ieteikumi, detalizēti aprakstīta kārtība atsevišķu šajos Noteikumos noteikto vispārīgo noteikumu piemērošanai un izpildei. Vienlīdzīga attieksme 3.

dzīvie signāli binārām opcijām derēt naudu un nopelnīt

Šos Noteikumus un Biržas pakalpojumu maksas piemēro vienlīdzīgi visiem Emitentiem un personām, kas ir iesniegušas Kotēšanas pieteikumu. Biržas padomei ir tiesības piemērot izņēmumus šajos Noteikumos minētajos gadījumos.

Informācijas atklāšana un izmantošana.

raksti