Cenu rīcības iespējas,

Zemkopības ministrija I. Kopsavilkums Lai to sasniegtu, viens no apakšmērķiem paredz samazināt priekšlaicīgu mirstību no neinfekciju slimībām, mazinot riska faktoru negatīvo ietekmi uz veselību. Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāns Iepriekšējā perioda politikas plānošanas dokuments "Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāns Saskaņā ar PVO datiem, alkohola lietošana ir uzskatāma par nozīmīgu riska faktoru priekšlaicīgai mirstībai un invaliditātei, kā arī ir cēlonis daudzām saslimšanām.

EUR-Lex Access to European Union law

Latvijā Turklāt jāatzīmē, ka alkohola pārmērīgas jeb riskantas lietošanas sekas arī rada būtisku finansiālo slogu veselības aprūpes budžetam. Ņemot vērā iepriekš minēto, Plānā ietverti uzdevumi un veicamie pasākumi alkohola lietošanas izplatības ierobežošanai četros rīcības virzienos: 1.

  • Ko attēlo ražošanas iespēju robeža?
  • Patērētāju rīcība tirgū — teorija. Ekonomika, - klase.

Alkoholisko dzērienu pieejamības samazināšana. Alkoholisko dzērienu mārketinga ierobežošana un cenu politika. Alkoholisko dzērienu lietošanas un tā radīto seku indikatorrādītāju monitorings un pētījumi. Alkohola atkarības ārstēšana un rehabilitācija.

Plāns Situācijas raksturojums 2. Alkoholisko dzērienu lietošanas izplatība un tās radītās sekas Saskaņā ar PVO datiem, pārmērīga alkohola lietošana ir cenu rīcības iespējas vairāk nekā saslimšanām. Pārmērīga alkohola lietošana ir vispārīgs termins, ko attiecina uz jebkuru ar alkohola lietošanu saistītu riska līmeni, sākot no riskantas bīstamas dzeršanas līdz pat alkohola atkarībai. Pārmērīga alkohola lietošana ir cēlonis mirstībai cenu rīcības iespējas akūtām un hroniskām alkohola izraisītām slimībām, galvenokārt tās ir sirds-asinsvadu slimības, onkoloģiskās saslimšanas, aknu ciroze, kā arī tīšas un netīšas alkohola lietošanas izraisītās traumas.

Dati liecina, ka pārmērīga alkohola lietošana visbiežāk ir saistīta ar psihiskiem un cenu rīcības iespējas traucējumiem, kā arī ar citām neinfekcijas slimībām un traumām. Tāpat kaitīga alkohola lietošana ir saistīta ar jauniem infekciju slimību gadījumiem, visu iespēju apmaiņa, tuberkulozi, pneimoniju, kā arī ir pierādīts, ka alkohola lietošana ietekmē HIV infekcijas attīstības gaitu.

Turklāt alkohola pārmērīga jeb riskanta20 lietošana ir ne tikai riska faktors saslimstībai ar dažādām slimībām, bet arī rada finansiālo slogu veselības aprūpes budžetam. Alkoholisko dzērienu lietošana negatīvi ietekmē ne tikai pašu alkoholisko dzērienu lietotāju, bet arī viņa tuviniekus, ģimenes cenu rīcības iespējas un sabiedrību, radot apkārtējo cilvēku līdzatkarību ģimenē, darbavietā, jebkurā sociālā vidē.

Tāpat pārmērīga alkohola lietošana rada apdraudējumu alkoholisko dzērienu lietotāja mājsaimniecībā dzīvojošām mazāk aizsargātajām aprūpējamajām personām bērniem, laulātajam, vecvecākiem. Pēc PVO sniegtajiem datiem, alkohola pārmērīga lietošana ir nozīmīgs veicinošais faktors intīmo partneru vardarbībai.

PVO apkopotie dati23 pierāda tiešu saikni starp alkoholu un intīmo partneru vardarbību un cenu rīcības iespējas secināt, ka alkohola lietošana palielina vardarbības ģimenē biežumu un šādas vardarbības smaguma pakāpi. Tāpat PVO ziņojumā "Starppersonu vardarbība un alkohols"24 minēts, ka ir spēcīga saistība starp alkohola lietošanu un indivīda risku kļūt pašam par varmāku vai vardarbības upuri.

Atbilstoši PVO Saskaņā ar SPKC datiem26, laika posmā no Reģistrētā absolūtā alkohola patēriņš litros uz vienu 15 gadus vecu un vecāku iedzīvotāju Latvijā Līdz šim aprēķini nav tikuši koriģēti atbilstoši tūristu alkoholisko dzērienu patēriņam Latvijā. Ņemot vērā pēdējo gadu laikā Latvijas - Igaunijas pierobežā strauji pieaugošo alkoholisko dzērienu tirdzniecību, ik gadu palielinās pierobežā izvesto alkoholisko dzērienu apjoms, kas līdz ar to ietekmē un palielina aprēķinātā absolūtā alkohola patēriņa rādītāju Latvijas iedzīvotāju vidū.

Apzinot esošo situāciju, veicot izpēti un konsultācijas par pieejamajiem datu avotiem, lai aprēķinātu tūristu patērētā alkohola daudzumu Latvijas-Igaunijas pierobežā izvesto alkohola apjomu un atbilstoši koriģētu absolūtā alkohola patēriņu Latvijā, vienīgais šobrīd pieejamais datu avots ir VID veiktās aptaujas dati par alkoholisko dzērienu realizāciju Latvijas-Igaunijas pierobežā, kuri tika izmantoti, lai veiktu aptuvenās aplēses par Latvijas-Igaunijas pierobežā ārvalstu tūristu izvesto alkohola apjomu, piemērojot Igaunijas iedzīvotāju Latvijā iegādātā alkoholisko dzērienu patēriņa struktūru, t.

Reģistrētā absolūtā alkohola patēriņa dati Ņemot vērā aptuvenās aplēses, Reģistrētā absolūtā alkohola patēriņš litros, koriģēts pēc aptuvenām tūristu absolūta alkohola patēriņa aplēsēm Savukārt riskantas lietošanas izplatība alkoholu lietojušo gadus vecu iedzīvotāju vidū Laika periodā no Dati liecina, ka riskanti alkohola lietošanas paradumi ir vairāk raksturīgi vīriešiem nekā sievietēm.

Pēdējos četros gados iezīmējas stabila tendence palielināties reģistrētā absolūtā alkohola patēriņam, lietojot stipros alkoholiskos dzērienus.

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāzes dati liecina, ka pēdējos desmit gados mirstība no ārējās iedarbes sekām30 Latvijā samazinājusies no ,1 gadījumiem uz iedzīvotāju Ceļu satiksmes negadījumos ar smagām traumām vai letālām sekām kā viens no negadījuma iemesliem parasti ir vadītāja atrašanās alkohola reibumā.

cenu rīcības iespējas

Transportlīdzekļa vadīšana alkohola reibumā palielina ceļu satiksmes negadījumu risku, kā arī sekas parasti ir ļoti smagas un ir cietušie un bojāgājušie. Ņemot vērā iepriekš minēto, PVO rekomendē samazināt transportlīdzekļu vadītāju asinīs pieļaujamo alkohola koncentrāciju no 0,5 līdz 0,2 promilēm visiem transportlīdzekļu vadītājiem PVO32 uzsver, ka zemākas maksimāli pieļaujamās alkohola koncentrācijas noteikšana, it īpaši jaunajiem, nepieredzējušajiem braucējiem 0 promiles saistīta ar samazinātu ceļu satiksmes negadījumu skaitu.

PVO veiktajos izvērtējumos minēts, ka pārsniedzot 0 promiles alkohola koncentrāciju asinīs, pieaug risks nokļūt ceļu satiksmes negadījumā.

Mazāks pieļaujamā alkohola koncentrācijas līmenis asinīs visiem transportlīdzekļa vadītājiem ir saistīts ar samazinātu ceļu satiksmes negadījumu skaitu Arī EK izvērtējumā34 par alkoholu un transportlīdzekļu vadīšanu tiek uzsvērts, ka palielinoties alkohola koncentrācijai asinīs, palielinās iespējamība iekļūt ceļu satiksmes negadījumā, tādēļ arī Eiropas Transporta Drošības cenu rīcības iespējas Eiropā ir virkne valstu36, kurās alkohola koncentrācijai asinīs visiem autovadītājiem ir noteikta 0 promiles Čehija, Ungārija, Rumānija, Slovākija vai 0,2 promiles Igaunija, Norvēģija, Polija, Zviedrija.

Eiropas Transporta Drošības padomes Samazinājums ir no 61 bojāgājušām personām Kā efektīvas politikas iniciatīvas Igaunijas situācijas uzlabošanā minētas Šobrīd Latvijā saskaņā ar Ceļu likuma Kaut arī kopējais alkohola reibumā izraisīto ceļu satiksmes negadījumu īpatsvars samazinās, tomēr pēdējo trīs gadu laikā uz Latvijas ceļiem ir sastādīti vairāk nekā 12 administratīvo pārkāpumu protokoli transportlīdzekļu vadītājiem, kuri pie stūres sēdušies reibumā.

cenu rīcības iespējas

Bojā gājušo skaits absolūtos skaitļos ceļu satiksmes negadījumos, kurus izraisījuši transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā Tāpat alkohola reibumā izraisītos ceļu satiksmes negadījumos Kopumā Lai gan kopumā situācija ir uzlabojusies, tomēr Latvijā joprojām ir augsts kopējais bojā gājušo skaits uz ceļiem, kas, saskaņā ar Eiropas Transporta drošības padomes publiski pieejamo informāciju, sastāda 75,5 bojā gājušos uz 1 miljonu iedzīvotāju skat.

Tādējādi, pastiprinot soda apmērus par vairākiem ceļu satiksmes drošību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, tostarp transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā, tiktu nodrošināta mērķa, samazināt to personu skaitu, kuras vada transportlīdzekli alkohola reibumā, izpildi.

Tāpat Šīm programmām jābūt izveidotām Šī programma būs vērsta uz to, ka tiek mainīta cilvēka domāšana un izpratne, apzinoties savas rīcības motīvus un sekas. Bojā gājušo cilvēku skaits uz 1 miljonu iedzīvotāju Eiropā, Lai varētu aprēķināt ceļu satiksmes negadījumu kopējos tautsaimniecības zaudējumus, tiek novērtēti zaudējumi, ko vidēji rada viens ceļu satiksmes negadījums, viens bojā gājušais un ievainotais.

Potenciāli zaudētie mūža gadi līdz 64 gadu vecumam uz iedzīvotājiem raksturo priekšlaicīgu mirstību, novēršamus nāves cēloņus, kā arī sociāli ekonomiskos cenu rīcības iespējas. Ar alkohola lietošanu daļēji45 saistītu ārējo cēloņu dēļ Atbilstoši Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāzes datiem, No slimībām, kas tieši saistītas ar alkohola lietošanu, Mirstība no alkohola atkarības47 laika periodā no Mirstība no alkohola kaitējoši pārmērīgas lietošanas un alkohola intoksikācijas Turpretim, mirstības rādītājā no saindēšanās ar alkoholu pēdējos piecos gados iezīmējas stabilizēšanās tendence.

Kopējā mirstība no cenu rīcības iespējas izraisītām aknu slimībām48,49 palielinājusies no 7,3 gadījumiem uz iedzīvotāju No alkohola izraisītām aknu slimībām No visām alkohola izraisītām aknu slimībām Latvijā Taču mirstība no alkohola izraisītām aknu slimībām Latvijā SPKC Tāpat jāatzīmē, ka Alkohola lietošana grūtniecības laikā ir kaitīga grūtnieces veselībai un augļa attīstībai.

Rīcība ar valstij piekritīgo mantu

Bērniem, kuri pakļauti smagai prenatālai alkohola iedarbībai, pieaug dažādu fizisku un psihisku saslimšanu risks pirms un pēc dzemdībām, kā arī turpmākajā dzīvē. Šādiem bērniem ir arī paaugstināts augšanas bitcoin šodien tagad risks.

Mātes alkohola lietošanas rezultātā bērnam var attīstīties neirālie traucējumi, kas rada nopietnas mācīšanās un uzvedības problēmas. Turklāt bērniem, kas pakļauti mazākai alkohola iedarbībai, var attīstīties līdzīgi simptomi vieglākā formā. Alkohola lietošanas sekas ir atkarīgas no tā, kurā grūtniecības periodā tas lietots.

Pirmajos 3 mēnešos ir paaugstināts strukturālo anomāliju risks, bet vēlākajos mēnešos pieaug augšanas aiztures un patoloģiskas smadzeņu attīstības risks.

cenu rīcības iespējas

Jāuzsver, ka arī pasaulē FASD nav pietiekami izpētīts, ko var izskaidrot ar nepietiekamu diagnosticēšanu. Taču situācijas detalizētākai analīzei būtu nepieciešams veikt papildu pētījumu par alkohola un citu atkarību izraisošo vielu lietošanu grūtniecības laikā.

  • Kāds labums sekot cenu izmaiņām tirgū?
  • EUR-Lex - DC - EN - EUR-Lex

Šobrīd uz alkoholiskajiem dzērieniem, kuru alkohola saturs pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, neattiecas obligātā prasība par sastāvdaļu sarakstu un paziņojumu par uzturvērtību. Taču EK rīcībā trūkst informācijas attiecībā uz objektīvu iemeslu, kas attaisnotu to, ka uz alkoholiskajiem dzērieniem netiek norādīta informācija par sastāvdaļām un uzturvērtību, kas ir obligāta prasība pārējiem pārtikas produktiem. Jau šobrīd ir vairākas valstis, kurām ir noteiktas papildu marķēšanas prasības attiecībā uz alkoholisku dzērienu vai konkrētu alkoholisku dzērienu sastāvdaļām un uzturvērtību - Čehijai, Vācijai, Īrijai, Grieķijai, Horvātijai, Lietuvai, Luksemburgai, Ungārijai, Austrijai, Portugālei, Rumānijai, Somijai un Krievijai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka patērētājiem ir jānodrošina tiesības zināt alkoholisko dzērienu sastāvdaļas un uzturvērtību, kas ļautu viņiem izdarīt apzinātu izvēli par to, kādus dzērienus un kādos daudzumos lietot, minētā informācija būtu iekļaujama alkoholisko dzērienu marķējumā.

Pēc Veselības ministrijas pasūtījuma pētnieku komanda Minētā pētījuma dati gan ekspertu intervijas, fokusgrupu diskusijas un aptaujas dati norādīja, ka spēlēšanas paradumi ir saistīti ar atkarību izraisošu vielu lietošanu smēķēšana, alkohols un narkotiskās vielas. Pētījuma dati liecina, ka respondenti, kas norādījuši uz biežāku alkohola lietošanu, norādījuši arī, ka biežāk spēlē azartspēles.

Kā norādīts pētījumā, procesu atkarības bieži ir cieši saistītas ar vielu atkarības procesiem un šī saikne var būt gan saistīta ar personas noslieci uz atkarību, jo tām ir vienots patofizioloģiskais mehānisms, gan spēļu zāles un kazino kultūru, kas netieši veicina alkohola lietošanu piemēram, alkohola diennakts pieejamību ar zemākām cenāmsmēķēšanu ar iespēju smēķēt azartspēļu zālēs speciāli ierādītās telpās, neizejot no azartspēļu zāles. Ņemot vērā iepriekšminētā pētījuma rezultātus un secinājumus, ka atkarību izraisošo vielu lietošana spēļu vietās ir papildu ienākumu saraksts veicinošs faktors cenu rīcības iespējas atkarības gadījumā, būtu nepieciešams noteikt ierobežojumus attiecībā uz alkoholisko dzērienu tirdzniecību cenu rīcības iespējas lietošanu aazartspēļu zālēs un kazino.

Identificētās problēmas: 1.

cenu rīcības iespējas

Alkoholisko dzērienu patēriņš uz vienu iedzīvotāju un vienu 15 gadus vecu un vecāku iedzīvotāju pieaug un joprojām pārsniedz vidējo Eiropas rādītāju. Iedzīvotāju vidū ir plaši izplatīta riskanta alkohola lietošana, jo īpaši vīriešu vidū. Joprojām ir izplatīta transportlīdzekļu vadīšana personai atrodoties alkohola reibumā, izraisot ceļu satiksmes negadījumus ar bojāgājušajiem un cietušajiem.

  1. Kādā biznesā ieguldīt naudu, lai nopelnītu
  2. 500 dolāru binārās opcijas
  3. Rīcība ar valstij piekritīgo mantu | Valsts ieņēmumu dienests
  4. Ražošanas iespēju robeža — teorija. Ekonomika, - klase.
  5. Правильно ли она поняла.
  6. Она там, потому что свыкнуться с этой мыслью.

Alkohola lietošana jauniešu vidū joprojām ir plaši cenu rīcības iespējas un Latvijas rādītāji pārsniedz vidējo Eiropas rādītāju. Sabiedrība nav pietiekami informēta un izglītota par alkohola nodarīto kaitējumu veselībai, it īpaši grūtniecības laikā. Aprēķinot absolūtā alkohola patēriņu valstī, netiek atrēķināts tūristu patērētais alkohola apjoms, kas rada maldīgu ainu attiecībā uz Latvijas iedzīvotāju alkohola patēriņu.

Alkoholisko dzērienu piedāvājums, to ierobežošana un kontrole Saskaņā ar PVO izstrādāto dokumentu "Globālā stratēģija alkohola kaitīgās lietošanas samazināšanai", alkohola pieejamības ierobežošanai ir būtiska nozīme alkohola patēriņa un tā radītā kaitējuma mazināšanā.

Distances līgums ir vienošanās par preces iegādi vai pakalpojuma sniegšanu, kas noslēgta neklātienes apstākļos, izmantojot distances saziņas līdzekļus tālrunis, internets u. Atbilstoši Saeimā Minēto cenu rīcības iespējas tilpuma ierobežojumu alkoholisko dzērienu tirdzniecībā nepiemēro, ja iepakojuma vienība ir izgatavota no stikla, keramikas, koka, metāla vai kompleksā iepakojuma, kas sastāv no polimēra vai lamināta maisa, kurš iepakots kartona kastē, bet alu, raudzētos dzērienus, starpproduktus un pārējos alkoholiskos dzērienus tirgo to ražošanas vietā vai ražotāja struktūrvienībā.

Alu, raudzētos dzērienus, starpproduktus un pārējos alkoholiskos dzērienus, kas saražoti līdz Izvērtējot pasākuma ietekmi, paredzams, ka tiks pārtraukta tādu alkoholisko dzērienu tirdzniecība, kuri ir pieprasīti riskanto un pārmērīgo alkohola lietotāju vidū un samazināsies alkohola patēriņš tādu personu vidū, kas pārmērīgi lieto alkoholu.

Tāpat minētais pasākums mazinās videi nedraudzīgā materiāla plastmasas PET iepakojuma nonākšanu atkritumu poligonos un apkārtējā vidē.

Seko aktualitātēm

Šāda tilpuma alkoholiskie dzērieni ir izplatīti ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā. Attiecīgi - Lietuvā Augstāk minētā Lietuvas likumprojekta pamatojumā62 norādīts, ka tā mērķis ir samazināt alkoholisko dzērienu pieejamību, mērķtiecīgi ierobežojot tādu alkoholisko dzērienu pārdošanu Lietuvā, kas galvenokārt paredzēti personām, kas pārmērīgi lieto alkoholu un kas šādus dzērienus lieto no rīta ar mērķi samazināt paģiru ietekmi un izraisa alkohola lietošanu katru dienu.

Pēdējo gadu laikā valsts tiesībaizsardzības iestāžu izņemtā alkohola daudzums pieaug un valstī palielinājies nevis kontrabandas ceļā no trešajām valstīm ievestā, bet Latvijā nelegāli saražotā spirta un alkohola daudzums. Kopsakarā ar iedzīvotāju skaita samazināšanos un citām tendencēm alkohola lietošanas jomā lietošanas biežumu, alkohola veidu VID ir secinājis, ka nelegālā alkohola tirgus īpatsvars samazinās. Kopumā VID dati rāda, ka akcīzes nodokļa ieņēmumi no alkoholisko dzērienu tirdzniecības pieaug, kas liecina par tendenci, ka iedzīvotāji iegādājas alkoholiskos dzērienus legālās tirdzniecības vietās.

Tāpat legālās tirdziniecības vietās ir pieejams "kosmētiskais spirts". Abus iepriekšminētos produktus, alkohola atkarīgas personas izmanto apreibināšanās nolūkiem. Šādus spirtu saturošu kosmētikas un higiēnas līdzekļu lietošana ir veselībai bīstama un var radīt smagu saindēšanos, kuras dēļ ir nepieciešama nopietna ārstēšana un var iestāties pat nāve.

Pēc SPKC sniegtās informācijas par pacientiem, kuri ārstniecības iestādē pēc neatliekamās medicīniskās palīdzības vērsušies saindēšanās dēļ ar spirtu saturošiem līdzekļiem Tomēr jāuzsver, ka SPKC rīcībā ir dati tikai par tiem pacientiem, kas ir vērsušies pēc palīdzības, t.

VM vai SPKC nav pieejami precīzi dati par to, cik daudz personas lieto šādus spirtu saturošus kosmētiskos vai higiēnas līdzekļus apreibināšanās nolūkā. Pamatojoties uz VP sniegto informāciju, Vienlaikus Pārsvarā tiek izņemts nezināmas izcelsmes alkohols - ,6 litri.

Savukārt cenu rīcības iespējas Pārskata periodā izņemti ,66 litri. Arī Aizvien biežāk noziedzīgus nodarījumus, kas saistīti ar nelikumīgu alkoholisko dzērienu apriti, izdara personas, kas iepriekš nav bijušas saistītas ar noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu.

Bieži vien nelegālajā alkohola apritē iesaistītajām personām galvenais ienākumu avots ir ar alkoholu veikto nelikumīgo darbību rezultātā gūtā peļņa.

raksti