Biznesa novērtēšana, izmantojot reālo iespēju metodi, Biznesa novērtēšana

biznesa novērtēšana, izmantojot reālo iespēju metodi

Kontakti BIZON pieredze rāda, ka novērtēts uzņēmums potenciālajiem pircējiem ir daudz interesantāks par nenovērtētu.

Izmantojot reālo iespēju metodi uzņēmējs meklējot biznesu iegādei vēlas būt pārliecināts par to, ka viņam ir zināma pilna informācija par uzņēmuma reālo stāvokli un viņš nedz juridiski, nedz finansiāli nebūtu apdraudēts to iegādājoties.

biznesa novērtēšana, izmantojot reālo iespēju metodi

Vislabāk, ja par uzņēmuma stāvokli dod slēdzienu trešās puses speciālisti. Mums nav stingras prasības uzņēmumu pirms pārdošanas novērtēt.

biznesa novērtēšana, izmantojot reālo iespēju metodi

Tā ir īpašnieka kompetence. Novērtēts uzņēmums startē ar tirgum piemērotu un dokumentāli pamatotu cenu. Tādā gadījumā ir vieglāk vienoties ar pircēju un darījums var notikt salīdzinoši īsākā laika periodā.

biznesa novērtēšana, izmantojot reālo iespēju metodi

Salīdzinoši nelielā investīcija pārdošanas procesā var dot labu finansiālo un laika atdevi! Biznesa novērtēšanā ietilpst: Juridiskais audits: pamatdokumentu pārbaude Uzņēmuma reģistrāciju un nodokļu maksātāju apliecību, iekšēji reglamentējošu dokumentu pārbaude.

Biznesa novērtēšana

Īpašnieku vai pilnvaroto tiesības veikt darījumu un pamatkapitāla iemaksu pārbaude ; biznesa vēstures izpēte; īpašumtiesību dokumentācijas pārbaude par nekustamo īpašumu, zemi, iekārtām un tehniku nomas, līzingi, franšīzes, piegādes un citi ilgtermiņa līgumi ; normatīvo dokumentu pārbaude licences, sertifikāti, apdrošināšanas polises ; intelektuālā īpašuma dokumentāciju izpēte tirdzniecības zīmes, zīmoli, izgudrojumi ; kadru dokumentācijas izpēte.

Finansu un saimnieciskās darbības audits: uzņēmuma finansu un saimnieciskā stāvokļa analīze un atbilstība normatīvajiem dokumentiem; pamatlīdzekļu nocenošana un pārcenošana; īpašuma novērtēšana zeme un nekustamais īpašums, kā arī iekārtas, tehnika, mēbeles ; tirgus izpēte; naudas plūsmas izpēte, ko ģenerē bizness un diskonta likmes noteikšana.

biznesa novērtēšana, izmantojot reālo iespēju metodi

Biznesa tirgus vērtības noteikšana izmantojot ieņēmumu diskontēšanas metode un citām piemērotām metodēm. Slēdziena sagatavošana par biznesa stāvokli un tā tirgus vērtību vai ietecamo uzlabojumu sarakstu vai ieteicamo investīciju apjomu, atkarībā no novērtēšanas uzdevuma.

biznesa novērtēšana, izmantojot reālo iespēju metodi

raksti