100 iespēju stratēģijas

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Freepik Tajā ietverti pieci rīcības virzieni, rosinot līdz Tos līdz 1.

Lūkos izmantot krīzes radītās iespējas, ieguldot infrastruktūrā un cilvēkresursos

Piedāvātā stratēģija ietver trīs secīgus soļus — tautsaimniecības stabilizāciju, pārorientācijas fāzi un izaugsmes fāzi. Stabilizācijas fāze, kas plānota šogad, ietver trīs virzienus: vīrusa izplatības mazināšanu, tautsaimniecības stabilizāciju un sociālā miera nodrošināšanu. Lai mazinātu Covid krīzes ietekmi uz ekonomiku, Latvija kopumā ir mobilizējusi 4,5 miljardus eiro, informēja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš.

100 iespēju stratēģijas mērķi nopelnīt naudu

Divi no tiem paredzēti pasākumiem, par kuriem valdība jau ir pieņēmusi lēmumus, piemēram, pabalstiem un infrastruktūras projektiem. Viens miljards eiro tiks piesaistīts privātajā sektorā.

Ieguldījumu stratēģijas

Informatīvā ziņojuma mērķis ir izveidot stratēģisku ietvaru kompleksam pasākumu kopumam, kas ļautu pārvarēt Covid un tā ietekmes ierobežošanas pasākumu izraisīto ekonomikas krīzi, fokusējoties ne vien uz tautsaimniecības stabilizāciju, bet arī uz krīzes radīto izaugsmes iespēju izmantošanu.

Taču Ekonomikas ministrijas izstrādātajā ziņojumā nav minēti konkrēti atbalsta pasākumi krīzes mazināšanai.

100 iespēju stratēģijas investīciju izredzes kriptā

Lai sasniegtu stratēģijā izvirzītos mērķus, Ministru kabinets ir uzdevis ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam izveidot darba grupu, kas ieviesīs informatīvajā ziņojumā noteikto pārvaldības modeli. Savukārt Ekonomikas ministrijai līdz Tādējādi stratēģija Latvijai tiks papildināta ar konkrētiem rīcības plāniem katrā rīcības virzienā, definējot konkrētus pasākumus, to izpildes termiņu un atbildīgās institūcijas, kā arī to izpildei paredzēto finansējumu.

Iepazīstinot ar stratēģiju, ekonomikas ministrs uzsvēra, ka ir jādomā, kā pieejamo finansējumu ieguldīt gudri, lai tas nestu labumu tautsaimniecībai ilgtermiņā. Lai gan situācija ir neapskaužama, pēc viņa teiktā, tā jāuztver kā iespēja risināt sen apzinātas un samilzušas problēmas.

Īstenojot stratēģiju, plānots, ka līdz Savukārt kreditēšanai un garantijām pieejamais finansējums varētu sasniegt 1,3 miljardus eiro, bet pieaugušo izglītībā līdz Trīs soļi Situācijā, kurā komersanti saskaras ar būtisku Covid ietekmi — apgrozījuma kritumu, ieņēmumu samazināšanos, atliktiem maksājumiem, piegāžu pārrāvumiem, būtisku eksporta samazinājumu u.

Nosūtīt iesniegumu

Tāpēc piedāvātā stratēģija ietver trīs secīgus soļus: tautsaimniecības stabilizāciju; pārorientācijas fāzi; izaugsmes fāzi.

Pirmā, stabilizācijas fāze, kura plānota šogad, ietver pagaidu pasākumu kopumu, kas pirmām kārtām vērsts uz finanšu situācijas stabilizāciju iedzīvotājiem un uzņēmējiem Covid krīzes apstākļos un vīrusa izplatības ierobežošanu Latvijā.

100 iespēju stratēģijas bināro opciju ģeneratori

Tautsaimniecības stabilizēšanas fāze ietver vairākus īstermiņa pasākumus, kas saturiski iedalāmi trīs daļās: vīrusa izplatības samazināšana; tautsaimniecības stabilizācija; sociālā miera nodrošināšana. Vienlaikus tautsaimniecības stabilizēšanas fāze ietver rīcību, kas ir vērsta uz eksportspējas 100 iespēju stratēģijas un produktivitātes celšanu, kā arī uz uzņēmējdarbības vides uzlabojumu veikšanu.

Savukārt Pārorientēšanās fāzē paredzēts radīt jaunas iespējas uzņēmējiem, iedzīvotājiem, uzsvaru liekot uz inovāciju, digitālo transformāciju, mūžizglītību, orientējoties uz ekonomikas strukturālām pārmaiņām un mērķtiecīgi pielāgojot valsts atbalsta mehānismus, norādīts ziņojumā. Trešā, augšanas fāze, kura varētu sākties no Uzņēmumu stratēģiskās izaugsmes un nākotnes potenciāla paaugstināšanai tiek piedāvāts īstenot kompleksu apmācību programmu augsta līmeņa darbiniekiem un vadītājiem.

Stratēģijas plāns

Pārorientācijas fāzē starp primārajiem pasākumiem ir ietverta augstākās izglītības institūciju vienotas apmācību platformas izveide. Savukārt izaugsmes fāzē sadarbībā ar uzņēmējiem ir jāīsteno vienota Latvijas ilgtermiņa stratēģija talantu piesaistei. Pārorientācijas fāzē primāri īstenojami pasākumi saistībā ar digitālo tehnoloģiju pielietojuma paplašināšanu.

Saņemiet samaksu, lai noklikšķinātu uz vietnēm (0,93 USD par klikšķi) BEZMAKSAS-nopelniet nau...

Izaugsmes fāzē tiks īstenoti pasākumi, kas orientēti uz produktu komercializācijas aktivitātēm. Pārorientācijas fāzē ir virzāmi pasākumi eksporta kredītu aģentūras izveidei, kuru darbību papildinātu pasākumi klasteru atbalstam un atbalsta mehānismi produktu ieviešanai eksporta tirgū.

Savukārt izaugsmes fāzē būtu jāstimulē produktu un pakalpojumu izaugsmes iespējas to agrīnā izstrādes stadijā.

100 iespēju stratēģijas pensijas iespēja

Vidējā termiņā paredzēts attīstīt trīs līmeņu finansēšanas sistēmu: krājaizdevu sabiedrības mikrouzņēmumiem, banku kredīti vidējam līmenim un obligācijas un birža lielajiem uzņēmumiem.

Izaugsmes fāzē tiks aktivizēti riska kapitāla fondi investīcijām kapitālā, ieviests finanšu instruments ar granta elementu ražošanas procesu pilnveidei un paplašināšanai, arī digitalizācijai, izveidota aizdevumu un garantiju programma produktivitātes kāpināšanai un uzņēmumu attīstībai, kā arī īstenota programma — atbalsts uzņēmumu digitālajai transformācijai.

Vidējā termiņā iecerēts audzēt publisko un 100 iespēju stratēģijas investīciju apmēru infrastruktūras objektos.

100 iespēju stratēģijas nopelnīt iztiku tirdzniecībā

Vienlaikus, lai mazinātu ar epidemioloģisko situāciju saistīto ekonomiskās aktivitātes un nodarbinātības kritumu, valstij jāizmanto arī iekšzemes pieprasījuma atbalsta instrumenti, kas strukturāli stiprinātu Latvijas tautsaimniecības ilgtspēju.

Iekšzemes ekonomiskās aktivitātes veicināšanas jomā būtu izmantojami valsts un pašvaldību pasūtījuma instrumenti.

100 iespēju stratēģijas opcijas puses ir

Izlasi par iespējām to izmantot! 100 iespēju stratēģijas saturs.

raksti